Kommentarer

Altid online. Kommunikation - Sprog - Læsning.  

Forfattere:
Marie Bloch Jespersen, Maria Vestergaard Eriksen
Materialetype:
 
Indhold:
Grundbøger og systemer
Målgruppe:
Klassetrin:
7.-8. kl.
Registreret af:
DANSKLÆRERFORENINGENS HUS A/S

Eleverne skal på en legende måde arbejde med autentiske tekster, både egenproducerede og tekster fra nettet. De skal oprette blogs og skrive sammen bl.a. i en fælles klasse-wiki. Ved at undersøge kommunikationsforhold, modaliteter, sprog og læsning sættes de digitale kommunikationsformer ind i en danskfaglig sammenhæng, og eleverne lærer at analysere og reflektere over deres og andres brug af digitale kommunikationsformer på en mere kritisk måde. @ltid online henvender sig til eleverne i 7. -8. klasse og kan med fordel anvendes til enkeltstående forløb om digital kommunikation eller integreres i arbejdet med emner som kommunikation, medier, digital læsning og multimodalitet. Til bogen hører også et lærerhæfte med kopiark. 

Bogkortets ID
84089802
Dato for offentliggørelse
5. december 2014
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Omfang
80 s.
Udgave/version
1. udgave 1. oplag
ISBN
9788779965546
Opstilling
  • Folkeskolen
    • Dansk
      • Dansksystemer (F.08.a)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
http://dansklf.dk/altid_online
Emneord
Online, Tekster, Nettet, chat, Sms, Blog, kommunikation
Klassetrin
7.-8. kl.