HF & VUC - målgrupper, pædagogik og udvikling  

Forfattere:
Annette Kirketerp, Klaus Vejlgaard Just, Rudi Lauridsen, Marie Wolter Bertelsen, Lisbeth Antonsen, Steen Beck, Dorte Ågård, Holm Strøm Sophie , Ane Qvortrup, Michael Paulsen, Gunna Funder Hansen, Karin Løvenskjold Svejgaard, Espen Rude Reedtz, Lene Birk Larsen, Kirsten-Anne Hoffmann, Dion Rüsselbæk Hansen, Thor Gustafsson, Ole Kamp Hansen, Susanne Djurhuus, Michael Krarup, Lene Madsen
Materialetype:
  
Indhold:
iBog
Målgruppe:
Grundskole
Færdselslære
Hf
Innovation
Registreret af:
SYSTIME A/S

Pædagogik og didaktik i praksis på hf- og vuc-området. Udgivelsen giver avu- og hf- læreren redskaber til at håndtere de mange og nye pædagogiske udfordringer på hf- og vuc-området. HF & VUC - målgrupper, pædagogik og udvikling opfordrer og udfordrer læreren til didaktisk refleksion over egen undervisningspraksis uanset om man arbejder med kursister på fvu, obu, avu, hfe eller 2-årigt hf. Udgivelsen sætter fokus på praksis og giver konkrete eksempler på, hvordan man arbejder med fx Faglig læsning Skriftlighed Undervisningsdifferentiering Innovation Klasseledelse Ordblindeundervisning Inklusion. Bogen er et must for både den erfarne og den nyuddannede lærer, fordi hf- og vuc-området er under konstant forandring. Udgivelsen kan indgå som led i pædagogisk udvikling både for den enkelte lærer og for hf- og vuc-centret som helhed. Pædagogikumkandidater vil kunne bruge udgivelsen som øjenåbner for de særlige udfordringer hf-læreren står overfor og midt i. Bidragene til HF & VUC - målgrupper, pædagogik og udvikling er skrevet af forskere og erfarne praktikere såsom lærere, læse- og skrivevejledere 

Bogkortets ID
84037946
Dato for offentliggørelse
3. december 2014
Udgivelsesdato
22. oktober 2014
Er læremidlet interaktivt?
Ja - i betydelig grad
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: http://systime.dk/index.php?id=832
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: http://systime.dk/index.php?id=832
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
http://systime.dk/index.php?id=832
Anvendes et autentifikationssystem?
Ja: UNI-Login, + Min konto (https://konto.systime.dk/). UNI-Login knyttes til Min Konto og derefter kan man fremover logge ind med sit UNI-Login.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Omfang
14 artikler | 20 oversigtsskemaer | 3 videoer | 45 illustrationer | 12 litteraturoversigter | ca. 170 sider
Udgave/version
1
ISBN
9788761661449
Opstilling
 • Ungdoms- og voksenuddannelse
  • Voksen- og børnepædagogik
   • Voksenpædagogik (V.87.b)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
https://shop.systime.dk/dk/hf-vuc-malgrupper-paedagogik-og-udvikling-25370.html
Emneord
HF, VUC, Pædagogik , Didaktik , Faglig læsning , Skriftlighed , Innovation , Inklusion
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Færdselslære
 • Hf
  • Innovation