Kommentarer

Sprog er en gave fra mor og far - ny film til forældre på 7 sprog  

Udgiver:
Filmkompagniet
Materialetype:
  
Indhold:
AV-materiale
Målgruppe:
Klassetrin:
0. kl.
Registreret af:
Filmkompagniet

Sprog er en gave fra mor og far. Gratis film til forældre med tosprogede børn. Alle børn skal lære sprog. Nogle børn skal lære flere sprog, når de er helt små. Filmen ”Sprog er en gave fra mor og far” viser, hvordan voksne omkring barnet kan fremme barnets sproglige udvikling. Fokus i filmen er på ordforråd – at der er en sammenhæng mellem et godt og velfunderet ordforråd ved skolestart og en god skolegang og uddannelse. Det forventes at børn kan 10.000 ord når de starter i børnehaveklassen. Børn med to sprog skal så kunne 20.000 ord. Det er vigtigt for at rette op på de Pisaundersøgelser, der viser at for mange tosprogede børn ikke har de nødvendige forudsætninger for at kunne klare en ungdomsuddannelse når folkeskolen afsluttes. Det kræver en særlig indsats. Filmen tager udgangspunkt i barnets hverdag. Den viser i korte sekvenser eksempler på, hvordan både pædagoger og forældre i hverdagen kan gøre sprogaktiviteter til en levende og naturlig del af deres samvær. Eksemplerne kan nemt kopieres af forældre. Ideen er at vise, at det ikke kræver den store indsats at tilrettelægge sprogudviklende aktiviteter. For der er sprog alle vegne. Imellem sekvenserne vises korte interviewklip med en erfaren tosprogs-pædagog, som fortæller om de forventninger, der er til et udviklet skolesprog ved start i børnehaveklasse, og hvordan tosprogede forældre kan støtte deres barn i at nå dette. Filmen kan ses til forældremøder, den kan bruges til forældresamtaler eller den kan ses af forældrene derhjemme. Den varer 16 minutter. Filmen er oversat til albansk, arabisk, engelsk, somali, tyrkisk, og urdu og ligger gratis på nettet. Filmen har de tosprogede forældre som målgruppe, men den kan også med fordel ses af pædagoger og pædagogstuderende. Premiere på filmen er den 10.11. i Lyngby Taarbæk Filmen er finansieret af Undervisningsministeriets Udlodningsmidler. Filmen kan ses gratis på www.ltk.dk/sprog-er-en-gave 

Bogkortets ID
83288532
Dato for offentliggørelse
19. november 2014
Udgivelsesdato
10. november 2014
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Nej
Slutbrugere
Underviser
Emneord
tidlig sprogudvikling , dansk som andetsprog, DSA, tosprogede børn, sprog er en gave fra mor og far, sprog er en gave, Filmkompagniet, Marianne Rasmussen
Klassetrin
0. kl.