Hent online materiale (0)

Kommentarer

GeoTema  

Forfattere:
Mikkel Steen
Udgiver:
Mikkel Steen ApS
Materialetype:
   
Indhold:
Opslagsværk og samlinger, Kopimateriale, Prøver, opgaver og test, Supplerende materiale, Software (fagligt indhold)
Målgruppe:
Grundskole
Geografi, Samfundsfag
Stx
Geovidenskab (forsøgsfag), Naturgeografi, Naturvidenskabeligt grundforløb
Klassetrin:
6.-10. kl.
Registreret af:
MIKKEL STEEN ApS

Gratis online atlas og geografisk database med leksikon over alle verdens lande samt geografiske emner. 

Bogkortets ID
82967221
Dato for offentliggørelse
25. oktober 2014
Udgivelsesdato
1. august 2014
Er læremidlet interaktivt?
Ja - i betydelig grad
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: PC & Mac (windows/IOS)
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: iPad/tablets (Android/IOS)
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
Chrome, Firefox, Safari & Internet Explorer
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Udgave/version
1.0
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Materialet på GeoTema må udelukkende kopieres af skoler, institutioner og virksomheder, som har indgået en aftale med Copydan og kun efter Copydans til enhver tid gældende regler.
Emneord
geografi, atlas, quizzer, lande, klima, hydrotermfigur, statistik, evaluering, test, samfundsfag, natur/teknik
Klassetrin
6.-10. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Geografi
    • 7. - 9. klasse
     • Modellering (obligatorisk): Eleven kan anvende og vurdere modeller i geografi
      • Demografi og erhverv (obligatorisk område)
      • Globalisering (obligatorisk område)
      • Jorden og dens klima (obligatorisk område)
      • Naturgrundlag og levevilkår (obligatorisk område)
     • Perspektivering (obligatorisk): Eleven kan perspektivere geografi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse
      • Demografi og erhverv (obligatorisk område)
      • Globalisering (obligatorisk område)
      • Jorden og dens klima (obligatorisk område)
      • Naturgrundlag og levevilkår (obligatorisk område)
     • Undersøgelse (obligatorisk ): Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i geografi
      • Demografi og erhverv (obligatorisk område)
      • Globalisering (obligatorisk område)
      • Jorden og dens klima (obligatorisk område)
      • Naturgrundlag og levevilkår (obligatorisk område)
   • Samfundsfag
    • 8. - 9. klasse
     • Sociale og kulturelle forhold (obligatorisk): Eleven kan tage stilling til og handle i forhold til sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger
      • Social differentiering (obligatorisk område)
 • Stx
  • Geovidenskab (forsøgsfag)
  • Naturgeografi
   • B niveau
   • C niveau
  • Naturvidenskabeligt grundforløb