Hent online materiale (0)

Kommentarer

Clio Prøver - Dansk  

Serietitel:
Interaktivt og selvrettende opgavesystem
Udgiver:
Clio Online
Materialetype:
  
Indhold:
Prøver, opgaver og test, Software (fagligt indhold), Supplerende materiale, Værktøjsprogrammer
Målgruppe:
Grundskole
Dansk
Klassetrin:
3.-10. kl.
Registreret af:
Clio ApS

Clio Prøver består af en række eksemplariske prøver, som dine elever kan arbejde med for at blive fortrolige med den digitale prøveform med fokus på læse- og retstavningsprøverne i dansk. Prøverne lever op til alle Undervisningsministeriet krav og standarder for de digitale prøver og har samme opbygning og opgavetyper, som eleverne vil møde ved folkeskolens afsluttende prøver. Det sikrer dig og dine elever det bedst mulige grundlag for den praktiske prøveforberedelse. 

Bogkortets ID
82849142
Dato for offentliggørelse
30. oktober 2014
Udgivelsesdato
26. september 2014
Er læremidlet interaktivt?
Ja - i betydelig grad
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: Responsivt design - fungerer på alle platforme.
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Nej
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
IE, Chrome, Firefox, Safari etc.
Anvendes et autentifikationssystem?
Ja: UNI-Login, WAYF, SKODA og Clio Online login
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Ja: DK-Cartridge
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Ja: DK-LTI
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Dansk
   • Dansksystemer (F.08.a)
   • Skriftlig og mundtlig fremstilling (F.08.l)
   • Skrivning (F.08.m)
   • Sproglære (F.08.j)
   • Stavetræning (F.08.k)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
http://www.clioonline.dk/betingelser-og-politik/abonnementsbetingelser/
Emneord
dansk, opgaver, prøver, grammatik, sprogbrug, ordforråd, interaktiv, selvrettende, digital, kontrolpanel, progression, danskfaget, afgangsprøver
Klassetrin
3.-10. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Dansk
    • 3. - 4. klasse
     • Fremstilling (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i velkendte faglige situationer
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan følge regler for kommunikation i overskuelige formelle og sociale situationer
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan læse multimodale tekster med henblik på oplevelse og faglig viden
    • 5. - 6. klasse
     • Fremstilling (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere med bevidsthed om sprogets funktion i overskuelige formelle og sociale situationer
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan læse og forholde sig til tekster i faglige og offentlige sammenhænge
    • 7. - 9. klasse
     • Fremstilling (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres kontekst