Hent online materiale (0)

Kommentarer

Scan2Text  

Udgiver:
Dictus, Claro Software
Materialetype:
 
Indhold:
Værktøjsprogrammer, Software (fagligt indhold)
Målgruppe:
Grundskole
Dansk, Dansk som andetsprog - supplerende, Engelsk
Hhx
Dansk, Engelsk, Informationsteknologi, Informationsteknologi (forsøgsfag), It
Htx
Dansk, Engelsk
Stx
Almen sprogforståelse, Almen studieforberedelse
Hf
Dansk, Engelsk
Erhvervsuddannelser
Planlægning af uddannelse, Pædagogik og didaktik
Voksenuddannelser
Dansk
AMU
AMU til flygtninge og indvandrere og tværgående AMU
Klassetrin:
Specialundervisning
Registreret af:
DICTUS ApS

OCR scanner program til Windows PC Programmet kan omdanne billed PDF'er til tekst der kan oplæses af syntetisk stemme. Kan også benyttes sammen med fysisk scanner. Virker sammen med ClaroRead som oplæser den indscannede tekst. 

Bogkortets ID
82563294
Dato for offentliggørelse
8. oktober 2014
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Ja
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: Windows
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: Windows
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
Desktop software
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Nej
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Nej
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Pris (ekskl. moms) og vilkår
600 kr. engangskøb
Emneord
OCR, skanne tekst, scanne tekst, Scan2Text, tekstscanning, teksskanning
Klassetrin
Specialundervisning
Læringsmål
 • AMU
  • AMU til flygtninge og indvandrere og tværgående AMU
 • Erhvervsuddannelser
  • På tværs
   • Planlægning af uddannelse
    • Øvrige
   • Pædagogik og didaktik
    • Brug af it
    • Læsevejledning
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Dansk
    • 1. - 2. klasse
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan læse enkle tekster sikkert og bruge dem i hverdagssammenhænge
    • 3. - 4. klasse
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan læse multimodale tekster med henblik på oplevelse og faglig viden
    • 5. - 6. klasse
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan læse og forholde sig til tekster i faglige og offentlige sammenhænge
    • 7. - 9. klasse
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres kontekst
   • Dansk som andetsprog - supplerende
    • 3. - 5. klasse
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan læse og forstå fiktive og ikke-fiktive tekster
    • 6. - 7. klasse
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan læse og forstå tekster i forhold til genre og fag
    • 8. - 9. klasse
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan læse, forstå og vurdere tekster i forhold til genre og fag
   • Engelsk
    • 1. - 4. klasse
     • Skriftlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan forstå og skrive hyppige ord og udtryk samt korte tekster om hverdagsemner på engelsk
    • 5. - 7. klasse
     • Skriftlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan forstå og skrive kortere tekster i forskellige genrer på engelsk
    • 8. - 9. klasse
     • Skriftlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan forstå og skrive længere sammenhængende tekster med forskellige formål på engelsk
 • Hf
  • Dansk
   • A niveau
  • Engelsk
 • Hhx
  • Dansk
   • A niveau
  • Engelsk
   • A niveau
  • Informationsteknologi (forsøgsfag)
  • Informationsteknologi
   • C niveau
  • It
   • A niveau
   • B niveau
 • Htx
  • Dansk
   • A niveau
  • Engelsk
   • A niveau
   • B niveau
 • Stx
  • Almen sprogforståelse
  • Almen studieforberedelse
 • Voksenuddannelser
  • Dansk