Hent online materiale (0)

Kommentarer

ClaroRead SE Mac  

Udgiver:
ClaroSoftware, Dictus
Materialetype:
  
Indhold:
Software (fagligt indhold), Værktøjsprogrammer
Målgruppe:
Grundskole
Dansk, Dansk som andetsprog - supplerende, Engelsk
Hhx
Dansk, Engelsk
Registreret af:
DICTUS ApS

Oplæser program til Apple Mac Oplæsning med tekst til tale i Apple Mac programmer som Word, PDF, Internet mv. Lydbog: Kan producere "lydbøger" af markeret tekst/bog. Skrivestøtte: Kan oplæse tegn/ord/sætninger når de er skrevet. Dansk stemme (Sara) og Engelsk stemme (Daniel) 

Bogkortets ID
82562396
Dato for offentliggørelse
8. oktober 2014
Er læremidlet interaktivt?
Ja - i betydelig grad
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Ja
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: OS X
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Nej
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
Desktop software. Læser bedst fra IE
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Nej
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Nej
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Pris (ekskl. moms) og vilkår
600 kr. engangskøb
Emneord
skrivestøtte, læsestøtte, tekst-til-tale, tts, oplæsning, talesyntese, syntetisk tale, Læse skrive teknologi
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Dansk
    • 1. - 2. klasse
     • Fremstilling (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i nære og velkendte situationer
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan læse enkle tekster sikkert og bruge dem i hverdagssammenhænge
    • 3. - 4. klasse
     • Fremstilling (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i velkendte faglige situationer
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan læse multimodale tekster med henblik på oplevelse og faglig viden
      • Afkodning (obligatorisk område)
       • Eleven kan læse ord i tekster til klassetrinnet hurtigt og sikkert (vejledende mål)
    • 5. - 6. klasse
     • Fremstilling (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan læse og forholde sig til tekster i faglige og offentlige sammenhænge
      • Afkodning (obligatorisk område)
       • Eleven kan læse ukendte ord ved umiddelbar genkendelse af de mest almindelige orddele (vejledende mål)
    • 7. - 9. klasse
     • Fremstilling (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres kontekst
      • Afkodning (obligatorisk område)
       • Eleven kan læse komplekse tekster hurtigt og sikkert (vejledende mål)
   • Dansk som andetsprog - supplerende
    • 3. - 5. klasse
     • Lytning (obligatorisk): Eleven kan lytte aktivt med forståelse til varieret talt dansk
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan læse og forstå fiktive og ikke-fiktive tekster
     • Skrivning (obligatorisk): Eleven kan skrive fiktive og ikke-fiktive tekster
    • 6. - 7. klasse
     • Lytning (obligatorisk): Eleven kan lytte aktivt med forståelse til nuanceret talt dansk
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan læse og forstå tekster i forhold til genre og fag
     • Skrivning (obligatorisk): Eleven kan skrive i forhold til genre og fag
    • 8. - 9. klasse
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan læse, forstå og vurdere tekster i forhold til genre og fag
     • Skrivning (obligatorisk): Eleven kan skrive reflekteret i forhold til genre og fag
   • Engelsk
    • 1. - 4. klasse
     • Skriftlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan forstå og skrive hyppige ord og udtryk samt korte tekster om hverdagsemner på engelsk
      • Læsning (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om overførselsteknik fra lytning til læsning (vejledende mål)
    • 5. - 7. klasse
     • Skriftlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan forstå og skrive kortere tekster i forskellige genrer på engelsk
      • Læsning (obligatorisk område)
       • Eleven kan forstå hovedindholdet af enkle fagtekster (vejledende mål)
      • Skrivning (obligatorisk område)
       • Eleven kan skrive små fortællinger (vejledende mål)
    • 8. - 9. klasse
     • Skriftlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan forstå og skrive længere sammenhængende tekster med forskellige formål på engelsk
      • Læsning (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om hjælpemidler til læsning af tekster (vejledende mål)
      • Skrivning (obligatorisk område)
       • Eleven kan udtrykke sig skriftligt afpasset formål (vejledende mål)
 • Hhx
  • Dansk
   • A niveau
  • Engelsk
   • A niveau