Hent online materiale (0)

Kommentarer

Fag og læsning (hf) - iBog®  

Forfattere:
Ina Schmidt, Anne Vibeke Vennerstrøm, Erik Arendal, Margrethe Olsen Mørch, Signe Søndergaard Irminger, Marie-Louise Bach, Lene Nibuhr Andersen, Karin Kierkegaard Rasmussen, Sarah Bredgaard Stampe Hjorth, Anna Holm Grønlund, Mikkel Stampe Hjorth
Materialetype:
  
Indhold:
iBog
Målgruppe:
Hf
Biologi, Dansk, Engelsk, Historie, Kemi, Matematik, Samfundsfag
Registreret af:
SYSTIME A/S

Udgivelsen karakteriseres bedst som en stor idébank til at arbejde med at optimere elevernes forståelse af det faglige stof og dermed sikre dem et større udbytte af undervisningen. Eleven får strategier til at aktivere sin forhåndsviden, få overblik over tekster og sikre sin forståelse. Læreren får enkle og præcise redskaber til arbejdet med faglig læsning i alle fag. Fag og læsning er opgave- og praksisbaseret og kan bruges direkte i den daglige undervisning. Hvert kapitel falder i tre afsnit: Hvad kendetegner faget? Hvordan arbejder man? Hvilke faldgruber af sproglig og læsemæssig art er der i faget? (lærerhenvendt) Introduktion til elevøvelserne (lærerhenvendt) Elevøvelser: Her får får eleven redskaber til at lære nye fagudtryk og systematisere det nye stof (elevhenvendt) Udgivelsen giver redskaber til faglig læsning i: dansk engelsk historie samfundsfag matematik fysik biologi kemi Fag og læsning er skrevet af læseforskere, erfarne gymnasielærere og læsevejledere. Der er taget udgangspunkt i den nyeste forskning både teoretisk og didaktisk inden for området. Udgivelsen er målrettet 1. årselever. 

Bogkortets ID
82388960
Dato for offentliggørelse
1. oktober 2014
Udgivelsesdato
15. august 2014
Er læremidlet interaktivt?
Ja - i betydelig grad
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: http://systime.dk/index.php?id=832
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: http://systime.dk/index.php?id=832
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
http://systime.dk/index.php?id=832
Anvendes et autentifikationssystem?
Ja: UNI-Login, + Min konto (https://konto.systime.dk/). UNI-Login knyttes til Min Konto og derefter kan man fremover logge ind med sit UNI-Login.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Omfang
Introduktioner til elevøvelser | 75 elevøvelser | 11 videoklip | 35 illustrationer |160 sider
Udgave/version
1. udgave 1. oplag
ISBN
9788761668899
Opstilling
 • Gymnasiale uddannelser
  • Dansk
   • Indføring i tekstlæsning (G.08.b)
   • Læsetræning, studieteknik, bibliotekskundskab (G.08.n)
  • Historie
   • Supplerende materiale, temaer (G.33.e)
  • Matematik
   • Supplerende materiale (G.52.b)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
https://shop.systime.dk/dk/fag-og-laesning-hf.html
Emneord
Fag, Læsning, Dansk, Engelsk, Strategier
Læringsmål
 • Hf
  • Biologi
  • Dansk
  • Engelsk
  • Historie
  • Kemi
  • Matematik
  • Samfundsfag