Fortælling om læring - der skal to til tango  

Udgiver:
LIGEVÆRD
Materialetype:
  
Indhold:
Lærervejledning
Målgruppe:
Erhvervsuddannelser
Kvalitetsarbejde
Registreret af:
Foreningsfællesskabet Ligeværd

Inspirationsmateriale til STU undervisere om evaluering i et samskabende perspektiv. Materialet er henvendt til pædagogisk personale ved STU uddannelser. Inspirationsmaterialet rummer viden, metoder og redskaber til en samskabende evalueringspraksis, som primært fokuserer på dokumentation og evaluering af den enkelte elevs læring og progression, men som tillige udgør afsættet for udvikling af skolens pædagogiske praksis og for udvikling og implementering af den samskabende evalueringsform som organisatorisk praksis. 

Bogkortets ID
82170272
Dato for offentliggørelse
24. september 2014
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Ja
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: pc
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: tablets
Særlige krav til udstyr?
Nej
Slutbrugere
Underviser
Omfang
48
Udgave/version
1. udgave
Opstilling
  • Ungdoms- og voksenuddannelse
    • Øvrige fag/emner (V.89)
Emneord
STU evaluering
Læringsmål
  • Erhvervsuddannelser
    • På tværs
      • Kvalitetsarbejde