Hent online materiale (0)

Kommentarer

historie.gyldendal.dk - Fagportalen til historie 7.-9. klasse  

Udgiver:
Gyldendal
Materialetype:
  
Indhold:
Grundbøger og systemer
Målgruppe:
Grundskole
Historie
Klassetrin:
7.-9. kl.
Registreret af:
GYLDENDAL A/S

historie.gyldendal.dk er et digitalt undervisningsmateriale til historie i udskolingen med didaktiserede forløb, kildekursus, historiekanon med opgaver, tidslinjer, information og film om prøven i historie m.m. Undervisningsforløbene indeholder baggrundstekster, billeder, film samt et varieret kildemateriale med tilhørende spørgsmål. I forløbene stilles eleverne desuden opgaver, hvor de bl.a. kan bruge web 2.0-værktøjer. Der er både lange (8-12 timer) og korte (2-4 timer) undervisningsforløb. Kildekurset lærer eleverne om kilder og kildekritik. Alle kildetyper vises med eksempel og analyse. Derudover er der nye kilder, som eleverne selv kan analysere. Historiekanon præsenteres som en korte i-bog med tekst illustrationer og opgaver. Historielex er fagportalens opslagsværk, hvor eleverne kan søge på historiske begivenheder, personer eller begreber. Lærer og elever kan læse om, hvordan prøven i historie foregår. Desuden vises en film med en afgangsprøve, og der gives tips til eleven i forhold til forberedelse og samtale til prøven.     

Bogkortets ID
81767083
Dato for offentliggørelse
8. september 2014
Udgivelsesdato
15. august 2014
Er læremidlet interaktivt?
Ja - i betydelig grad
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: PC, Mac, Linux, Chrome OS
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: iPad, Windows tablets, Android tablets, Flash kan forekomme
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome
Anvendes et autentifikationssystem?
Ja: UNI-Login
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Nej
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Nej
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Udgave/version
1
ISBN
9788762505858
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Historie
   • Lærebøger/grundbøger, Danmark/Norden (F.33.a)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Se prisen på gyldendal-uddannelse.dk
Emneord
historie, portal, fagportal, historieportal
Klassetrin
7.-9. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Historie
    • 7. - 9. klasse
     • Historiebrug (obligatorisk): Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid
      • Historisk bevidsthed (obligatorisk område)
      • Historiske scenarier (obligatorisk område)
      • Konstruktion og historiske fortællinger (obligatorisk område)
     • Kildearbejde (obligatorisk): Eleven kan vurdere løsningsforslag på historiske problemstillinger
      • Historiske problemstillinger og løsningsforslag (obligatorisk område)
      • Kildeanalyse (obligatorisk område)
      • Sprog og skriftsprog (obligatorisk område)
     • Kronologi og sammenhæng (obligatorisk): Eleven kan på bagrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger
      • Det lokale, regionale og globale (obligatorisk område)
      • Historiekanon (obligatorisk område)
      • Kronologi, brud og kontinuitet (obligatorisk område)
      • Principper for overblik (obligatorisk område)