Hent online materiale (0)

Kommentarer

engelsk0-3.gyldendal.dk - Fagportalen i engelsk 0.-3. klasse  

Serietitel:
Fagportaler i engelsk
Udgiver:
Gyldendal
Materialetype:
  
Indhold:
Grundbøger og systemer
Målgruppe:
Grundskole
Engelsk
Klassetrin:
0.-2. kl.
Registreret af:
GYLDENDAL A/S

Gyldendals fagportal til engelsk i 0.-3. klasse rummer alt, hvad der behøves i den tidlige engelskundervisning. engelsk0-3.gyldendal.dk er elevhenvendt og kombinerer det digitale medies mange muligheder med kreative opgaver og fysisk aktivitet. Fagportalen er rigt illustreret, og al lyd er indtalt af native speakers. Fanebladet Topics indeholder en række kendte og hverdagsnære temaer – fx Colours, Family, Clothes, Home og Seasons. Alle temaer indeholder billeder, lyd, video samt både digitale og kreative opgaver. Desuden har Shane Brox har lavet videoer til alle temaer.   Hvert tema er opdelt i tre niveauer, der tydeliggør en progression. Man kan vælge at arbejde med hele temaet, men niveauerne kan også bruges uafhængigt af hinanden. Alle niveauer har samme enkle struktur, der gør indholdet tilgængeligt og let for eleverne at navigere i. Der er en udførlig lærervejledning til hvert niveau. Fanebladet Words indeholder forskellige emner, der arbejder målrettet med elevernes indlæring og træning af ordforråd og udtale - fx Questions, Opposites og Rhymes. Emnerne inddrager både digitale opgaver, spil og sange. Wordline er et interaktivt opslagsværk til eleverne, hvor de bl.a. kan lære om emnerne Animals, Food og Nature ved hjælp af både billeder og lyd. Fanebladet Culture har en meget visuel og kreativ tilgang til emnerne. Der er ekstra fokus på billeder og videoer, og opgaverne er ofte produktorienterede. People and Places introducerer tre engelsktalende lande: Britain, America og Australia, og i Holidays arbejdes der med St. Valentine’s Day, Easter, Halloween og Christmas. Shane Brox har lavet videoer til alle fire højtider. Tasks indeholder mange selvrettende interaktive opgaver, der bl.a. træner kompetenceområderne Listen, Look, Read, Spell og Speak. Opgaverne til de forskellige kompetenceområder er inddelt i tre sværhedsgrader, og de er varierede i både form og udtryk. 

Bogkortets ID
81705712
Dato for offentliggørelse
5. september 2014
Udgivelsesdato
18. august 2014
Er læremidlet interaktivt?
Ja - i betydelig grad
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: PC, Mac, Linux, Chrome OS
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: iPad, Windows tablets, Android tablets, Flash kan forekomme
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome
Anvendes et autentifikationssystem?
Ja: UNI-Login
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Nej
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Nej
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Udgave/version
1
ISBN
9788762510265
Opstilling
 • Fremmedsprog
  • Engelsk
   • Lærebøger/grundbøger (U.14.a)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Se prisen på gyldendal-uddannelse.dk
Emneord
engelsk, portal, engelskportal, fagportal, fagportaler
Klassetrin
0.-2. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Engelsk
    • 1. - 4. klasse
     • Kultur og samfund (obligatorisk): Eleven kan sammenligne børns hverdag i engelsksprogede lande med egen hverdag
      • Engelsk som adgang til verden (obligatorisk område)
      • Interkulturel kontakt (obligatorisk område)
      • Tekst og medier (obligatorisk område)
     • Mundtlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan deltage i korte og enkle samtaler om konkrete hverdagsemner på engelsk
      • Kommunikationsstrategier (obligatorisk område)
      • Lytning (obligatorisk område)
      • Præsentation (obligatorisk område)
      • Samtale (obligatorisk område)
      • Sprogligt fokus (obligatorisk område)
      • Sproglæringsstrategier (obligatorisk område)
     • Skriftlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan forstå og skrive hyppige ord og udtryk samt korte tekster om hverdagsemner på engelsk
      • Læsning (obligatorisk område)
      • Skrivning (obligatorisk område)
      • Sprogligt fokus (obligatorisk område)
      • Sproglæringsstrategier (obligatorisk område)