Danteater Digital (Teater Aftale)  

Udgiver:
Dansk Teaterforlag
Materialetype:
  
Indhold:
Software (fagligt indhold), App
Målgruppe:
Grundskole
Billedkunst, Billedkunst - valgfag, Dansk, Dansk som andetsprog - basis, Dansk som andetsprog - supplerende, Drama - valgfag, Håndværk og design, Håndværk og design - valgfag, Musik, Musik - valgfag
Klassetrin:
0.-10. kl., Specialundervisning
Registreret af:
Dansk Teaterforlag v/Thomas Bødker Wilckens

Med Danteater Digital kan du gøre danskundervisningen levende med digitale skuespil og musicals. Abonnementet giver fuld adgang til alle de kendte og elskede skuespil og musicals, som opføres i folkeskolen. Med abonnementet kan I spille så mange forestillinger og bruge så mange tekster, I har lyst til - uden det koster ekstra. Forfatterafgiften er inkluderet. Skolens lærere får digital adgang til alle manuskripter, nodehæfter og al musik, så I kan samarbejde om valg af skuespil og dele forslag med hinanden. I skal hverken rekvirere rollehæfter til gennemsyn eller bøvle med at sende dem tilbage til os efter forestillingen. De digitale rollehæfter gør det nemt for læreren, når der skal vælges et skuespil. Alle har adgang til at kigge i katalogerne (som hverken skal sendes frem eller tilbage med posten) og man kan sende forslag til hinanden. Når skuespillet er valgt, kan læreren give adgang til eleverne og administrere roller og replikker via app'en. Eleverne kan få deres replikker læst op. Eleverne kan optage deres egne replikker og dele dem med læreren, som kan give feedback, eller med deres medspillere. På den måde kan de også øve replikkerne og samspillet derhjemme. Teksterne kan også indgå i den daglige undervisning på alle klassetrin – fx når de yngste elever skal øve højtlæsning, eller når der i mundtlig dansk skal arbejdes med fortælling og retorik. Danteater Digital fås til iOS (iPhone og iPad) og Android (smartphone og tablet)og pc. Adgang styres via UNI-Login. 

Bogkortets ID
81492292
Dato for offentliggørelse
25. september 2014
Er læremidlet interaktivt?
Ja - i betydelig grad
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: Windows, Mac, Android, iOS
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: iOS7, iPad, iPhone, Android, smartpones og tablets
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
IE8+10, Chrome 32, Firefox 26 og Safari 5
Anvendes et autentifikationssystem?
Ja: UNI-Login
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Nej
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Nej
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Udgave/version
1.4
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Dansk
   • Temaer og genrer (F.08.d)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Abonnementet på Danteater Digital kan tegnes af varighed fra 1 måned til tre år. Prisen for et abonnement beregnes ud fra elevtal (alle elever skal tælles op): Danteater Digital som et treårigt abonnement. Abonnement for alle kommunens skoler: 8 kr. pr. elev pr. år. Abonnement for enkelte skoler: 10 kr. pr. elev pr. år. Danteater Digital som et månedsabonnement. Abonnement for alle kommunens skoler: 4 kr. pr. elev. pr. måned. Abonnement for enkelte skoler: 5 kr. pr. elev. pr. måned. Prisen er ekskl. moms og med forbehold for fejl og prisændringer.
Emneord
Dansk, Drama, Understøttende undervisning, Aktiv læring, Skuespil, Musicals, Manuskripter, Nodehæfter, Fortælling, Retorik, Bevægelse, Stemmeføring, Oplæsning, Kropssprog, Betoning, Teaterstykker, Skolekomedie, Komedie, Skoleforestilling, Manuskript, Læseteater, Astrid Lindgren, Bølle-Bob, Ole Lund Kirkegaard, H. C. Anders
Klassetrin
0.-10. kl., Specialundervisning
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Billedkunst
    • 1. - 2. klasse
     • Billedfremstilling (obligatorisk): Eleven kan kommunikere gennem billeder
      • Udstilling (obligatorisk område)
     • Billedfremstilling (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig i plane, rumlige og digitale billeder
      • Digitale billeder (obligatorisk område)
      • Maleri og collage (obligatorisk område)
      • Skulptur og Arkitektur (obligatorisk område)
      • Tegning og grafik (obligatorisk område)
    • 3. - 5. klasse
     • Billedfremstilling (obligatorisk ): Eleven kan eksperimentere med og udtrykke sig i billeder med vægt på tematisering
      • Digitale billeder (obligatorisk område)
      • Maleri og collage (obligatorisk område)
      • Skulptur og arkitektur (obligatorisk område)
      • Tegning og grafik (obligatorisk område)
     • Billedkommunikation (obligatorisk): Eleven kan udtrykke ideer og betydninger visuelt
      • Udstilling og formidling (obligatorisk område)
   • Billedkunst - valgfag
    • 7./8./9. klasse
     • Billedfremstilling (obligatorisk): Eleven kan formidle egne projekter med visuelle udtryk
      • Billedfremstilling (obligatorisk område)
      • Materialer (obligatorisk område)
      • Planlægning (obligatorisk område)
      • Præsentation (obligatorisk område)
   • Dansk
    • 1. - 2. klasse
     • Fortolkning (obligatorisk): Eleven kan forholde sig til velkendte temaer gennem samtale om litteratur og andre æstetiske tekster
      • Fortolkning (obligatorisk område)
       • Eleven kan deltage i enkel fortolkning (vejledende mål)
      • Oplevelse og indlevelse (obligatorisk område)
       • Eleven kan følge forløbet i en fortælling (vejledende mål)
       • Eleven kan lege med sprog, billeder og fortælling (vejledende mål)
      • Perspektivering (obligatorisk område)
       • Eleven kan sætte tekstens tema i relation til andres liv (vejledende mål)
       • Eleven kan sætte tekstens tema i relation til eget liv (vejledende mål)
      • Undersøgelse (obligatorisk område)
       • Eleven kan få øje på sproglige træk (vejledende mål)
      • Vurdering (obligatorisk område)
       • Eleven kan tale om teksters temaer (vejledende mål)
       • Eleven kan udtrykke egen opfattelse af teksten (vejledende mål)
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere med opmærksomhed på sprog og relationer i nære hverdagssituationer
      • Dialog (obligatorisk område)
       • Eleven kan bruge talesprog i samtale og samarbejde (vejledende mål)
       • Eleven kan veksle mellem at lytte og ytre sig (vejledende mål)
      • It og kommunikation (obligatorisk område)
       • Eleven kan anvende it til hverdagskommunikation (vejledende mål)
      • Krop og drama (obligatorisk område)
       • Eleven kan deltage i rollelege og rollespil (vejledende mål)
      • Sproglig bevidsthed (obligatorisk område)
       • Eleven kan iagttage, at sprog bruges forskelligt afhængigt af situationen (vejledende mål)
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan læse enkle tekster sikkert og bruge dem i hverdagssammenhænge
      • Forberedelse (obligatorisk område)
       • Eleven kan forberede læsning gennem samtale i klassen (vejledende mål)
      • Sammenhæng (obligatorisk område)
       • Eleven kan forholde sig til tekstens emne (vejledende mål)
    • 3. - 4. klasse
     • Fortolkning (obligatorisk): Eleven kan forholde sig til velkendte temaer i eget og andres liv gennem undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster
      • Fortolkning (obligatorisk område)
       • Eleven kan forklare sin tekstforståelse (vejledende mål)
       • Eleven kan udtrykke sin tekstforståelse ved at skifte fra en udtryksform til en anden (vejledende mål)
      • Oplevelse og indlevelse (obligatorisk område)
       • Eleven kan dramatisere litteratur og andre æstetiske tekster gennem oplæsning og tegning (vejledende mål)
       • Eleven kan udtrykke sig om tekstens univers (vejledende mål)
      • Perspektivering (obligatorisk område)
       • Eleven kan sætte tekster i forhold til forfatterskabers særpræg (vejledende mål)
       • Eleven kan sætte teksters tema ind i et tidsperspektiv (vejledende mål)
      • Undersøgelse (obligatorisk område)
       • Eleven kan undersøge personers motiver, konflikter og handlinger (vejledende mål)
       • Eleven kan undersøge virkemidler (vejledende mål)
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan følge regler for kommunikation i overskuelige formelle og sociale situationer
      • It og kommunikation (obligatorisk område)
       • Eleven kan begå sig i et virtuelt univers (vejledende mål)
      • Krop og drama (obligatorisk område)
       • Eleven kan forstå eget og andres kropssprog (vejledende mål)
      • Sproglig bevidsthed (obligatorisk område)
      • Sprog og kultur (obligatorisk område)
       • Eleven kan undersøge eget og andres sprog og sproglige baggrund (vejledende mål)
    • 5. - 6. klasse
     • Fortolkning (obligatorisk): Eleven kan forholde sig til almene temaer gennem systematisk undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster
      • Fortolkning (obligatorisk område)
       • Eleven kan sammenfatte sin fortolkning (vejledende mål)
       • Eleven kan udtrykke sin tekstforståelse gennem medskabelse af teksten (vejledende mål)
      • Oplevelse og indlevelse (obligatorisk område)
       • Eleven kan udtrykke en æstetisk teksts stemning (vejledende mål)
      • Undersøgelse (obligatorisk område)
       • Eleven kan undersøge fortællerpositioner (vejledende mål)
       • Eleven kan undersøge teksters rum og tid (vejledende mål)
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere med bevidsthed om sprogets funktion i overskuelige formelle og sociale situationer
      • It og kommunikation (obligatorisk område)
      • Krop og drama (obligatorisk område)
       • Eleven kan bruge kropssprog og stemme i oplæsning og mundtlig fremlæggelse (vejledende mål)
       • Eleven kan skabe fælles fortællinger sammen med andre (vejledende mål)
      • Sproglig bevidsthed (obligatorisk område)
       • Eleven kan iagttage en kommunikationssituation (vejledende mål)
    • 7. - 9. klasse
     • Fortolkning (obligatorisk): Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster
      • Oplevelse og indlevelse (obligatorisk område)
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer
      • It og kommunikation (obligatorisk område)
      • Krop og drama (obligatorisk område)
       • Eleven kan analysere eget og andres kropssprog (vejledende mål)
       • Eleven kan bruge kroppen som udtryk (vejledende mål)
       • Eleven kan bruge kropssprog og stemme tilpasset kommunikationssituationen (vejledende mål)
   • Dansk som andetsprog - basis
   • Dansk som andetsprog - supplerende
   • Drama - valgfag
    • 7./8./9. klasse
     • Dramaproduktion (obligatorisk): Eleven kan agere i dramaproduktioner med forskellige virkemidler
      • Iscenesætte (obligatorisk område)
       • Eleven kan iscenesætte et fælles produkt (vejledende mål)
      • Komposition (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om konflikt, kontrast, rytme og metaforer (vejledende mål)
       • Eleven kan sætte sceniske elementer sammen på baggrund af kompositoriske virkemidler (vejledende mål)
      • Performance (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om skuespilteknikker (vejledende mål)
       • Eleven kan udtrykke sig tydeligt fra en scene (vejledende mål)
      • Udvikling af materiale (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om figur, rum, tid og forløb (vejledende mål)
       • Eleven kan improvisere med krop og stemme med udgangspunkt i de dramaturgiske grundelementer (vejledende mål)
     • Dramaanalyse (obligatorisk): Eleven kan analysere teater- og dramaproduktioner
      • Form (obligatorisk område)
      • Fortolkning (obligatorisk område)
      • Genre (obligatorisk område)
       • Eleven kan genrebestemme dramaproduktioner (vejledende mål)
   • Håndværk og design
   • Håndværk og design - valgfag
   • Musik
   • Musik - valgfag