Hent online materiale (0)

Kommentarer

Bingo ! Elevbog/Web  

Serietitel:
Bingo !
Forfattere:
Dea Jespersen, Danièle Eychenne
Udgiver:
Alinea
Materialetype:
  
Indhold:
Engangsmateriale
Målgruppe:
Grundskole
Fransk
Klassetrin:
5.-6. kl.
Registreret af:
LINDHARDT OG RINGHOF FORLAG A/S

Bingo ! er et grundbogsmateriale til fransk, der omfatter 5. og 6. klasse. Bingo ! indeholder mange sange, lege og bevægelsesaktiviteter og har en rolig progression, der sikrer alle elever en sjov, engagerende og tryg start på franskundervisningen. Bogen er en engangsbog, der omfatter begge klassetrin. I første halvdel af bogen præsenteres eleverne for franske ord og vendinger, de skal bruge til at kunne hilse og fortælle lidt om sig selv (navn, alder, søskende, fritidsaktiviteter m.v.). Der er endvidere fokus på franske lyde og transparente ord. Eleverne støttes i at udvikle deres egen lydskrift som hjælp til at knække koden til det franske skriftsprog. I bogens anden halvdel udbygges emnerne fra det nære hverdagsliv, og eleverne præsenteres for små tekster. Alle tekster er indspillet og findes på websitet. En del af lyden kan eleverne selv afspille på mobiltelefon eller iPad ved hjælp af QR-koder. I lærervejledningen finder du bl.a. mål, metoder og undervisningsvejledning. På websitet finder du lyd, kopisider, links, den interaktive Glosemaskine og IWB-opgaver. IWB-opgaverne er tilgængelige med læreradgang, som købes sammen med lærervejledningen. 

Bogkortets ID
81435361
Dato for offentliggørelse
2. september 2014
Udgivelsesdato
2. september 2014
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: IOS, Windows
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: IOS, Windows
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
Chome, Explorer, Firefox, Safari
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Redaktør
Jette Brinkel Rosenberg
Illustrator
Thierry Capezzone
Designer
Caroline Seehusen
Omfang
56 sider
Udgave/version
1. udgave, 3. oplag
ISBN
9788723506405
Opstilling
 • Fremmedsprog
  • Fransk
   • Grammatik og skriftlig fremstilling (U.18.c)
   • Lærebøger/grundbøger (U.18.a)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Éngangsbetaling: 88,00 kr. heraf 35,20 kr. for onlinematerialet.
Emneord
fransk, hverdagssprog
Klassetrin
5.-6. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Fransk
    • 5. - 7. klasse
     • Kultur og samfund (obligatorisk): Eleven får viden om sig selv som en del af et fransktalende fællesskab
      • Fransk som adgang til verden (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om fransksprogede medier (vejledende mål)
       • Eleven kan finde aldersvarende fransksprogede medier (vejledende mål)
      • Kulturforståelse (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om frankofone lande og områders geografi (vejledende mål)
       • Eleven har viden om nationale symboler i den frankofone verden (vejledende mål)
       • Eleven kan fortælle om frankofone symboler (vejledende mål)
       • Eleven kan placere frankofone lande og områder på et verdenskort (vejledende mål)
      • Kulturmøder (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om enkle kulturbundne udtryk (vejledende mål)
       • Eleven kan anvende hilsner og enkle kulturbundne udtryk i korte samtaler (vejledende mål)
     • Mundtlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere på fransk mundtligt om nære emner i et meget enkelt og forståeligt sprog
      • Lytning (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om afkodning af lyd og intonation (vejledende mål)
       • Eleven har viden om faste udtryks udtale (vejledende mål)
       • Eleven kan genkende særlige franske lyde i ord (vejledende mål)
       • Eleven kan skelne mellem ord og udtryk (vejledende mål)
      • Præsentation (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om ord og faste udtryk for præsentationsformer (vejledende mål)
       • Eleven har viden om ord og udtryk om nære emner (vejledende mål)
       • Eleven kan med få sætninger præsentere nære emner (vejledende mål)
       • Eleven kan med få sætninger præsentere sig selv (vejledende mål)
      • Samtale (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om enkle ord og vendinger (vejledende mål)
       • Eleven har viden om relevante spørgeord og svarstrategier (vejledende mål)
       • Eleven kan bruge sproget i sang, spil, leg og bevægelse (vejledende mål)
       • Eleven kan stille og besvare enkle spørgsmål om nære emner (vejledende mål)
      • Sprogligt fokus (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om ligheder og forskelle mellem franske lyde og andre sprogs lyde (vejledende mål)
       • Eleven har viden om stigende og faldende intonation (vejledende mål)
       • Eleven kan efterligne franske lyde (vejledende mål)
       • Eleven kan efterligne intonation i faste udtryk (vejledende mål)
     • Skriftlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere på fransk skriftligt om nære emner i et meget enkelt og forståeligt sprog
      • Læsning (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om enkle og transparente ord og udtryk (vejledende mål)
       • Eleven har viden om gættestrategier (vejledende mål)
       • Eleven kan forstå enkle ord og udtryk med støtte i billeder og lyd (vejledende mål)
       • Eleven kan gætte kvalificeret ud fra en sammenhæng (vejledende mål)
      • Skrivning (obligatorisk område)
       • Eleven har mod på at skrive på fransk om nære emner (vejledende mål)
       • Eleven har viden om ord og udtryk om nære emner (vejledende mål)
       • Eleven har viden om ord og udtryk om sig selv (vejledende mål)
       • Eleven kan skrive enkle ord og udtryk om nære emner (vejledende mål)
      • Sprogligt fokus (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om forholdet mellem skrift, ordbillede og udtale på fransk (vejledende mål)
       • Eleven har viden om franske bogstaver og tegn (vejledende mål)
       • Eleven kan efterligne franske bogstaver og tegn (vejledende mål)
       • Eleven kan stave enkle ord og udtryk (vejledende mål)
      • Tekster og medier (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om enkle kompensationsstrategier (vejledende mål)
       • Eleven har viden om forskellige medier (vejledende mål)
       • Eleven kan bruge enkle digitale værktøjer til at kompensere for manglende sprog (vejledende mål)
       • Eleven kan genkende teksttyper i forskellige medier (vejledende mål)
Kommentar til brug i undervisningen
Bingo ! Elevbog/Web dækker størstedelen af undervisningstiden set i relation til det vejledende timetal i fransk i 5. og 6. klasse