Kommentarer

d'dansk, Træningshæfte, 3. kl.  

Serietitel:
d'dansk
Forfattere:
Susanne Kjær Harms, Vibeke Skaarup, Lena Bülow-Olsen
Udgiver:
Alinea
Materialetype:
 
Indhold:
Engangsmateriale
Målgruppe:
Grundskole
Dansk
Klassetrin:
3. kl.
Registreret af:
LINDHARDT OG RINGHOF FORLAG A/S

I Træningshæftet uddybes arbejdet med Fællesbogens tekster, og eleverne arbejder med de forskellige skemaer og diagrammer, som præsenteres i d'dansk. Træningshæftet byder også på yderligere sprogarbejde samt evalueringssider til elevernes portfolio. 

Bogkortets ID
81125708
Dato for offentliggørelse
15. august 2014
Udgivelsesdato
15. august 2014
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Omfang
120 sider
Udgave/version
1. udgave, 2. oplag
ISBN
978-87-23-50407-4
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Dansk
   • Dansksystemer (F.08.a)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
87,00 kr.
Emneord
Dansk
Klassetrin
3. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Dansk
    • 3. - 4. klasse
     • Fortolkning (obligatorisk): Eleven kan forholde sig til velkendte temaer i eget og andres liv gennem undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster
      • Fortolkning (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om sammenhæng mellem virkemidler og budskab i tekster (vejledende mål)
       • Eleven kan forklare sin tekstforståelse (vejledende mål)
      • Oplevelse og indlevelse (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om mundtlige, kropslige og billedlige udtryksformer (vejledende mål)
       • Eleven har viden om tomme pladser og teksters tid og rum (vejledende mål)
       • Eleven kan dramatisere litteratur og andre æstetiske tekster gennem oplæsning og tegning (vejledende mål)
       • Eleven kan udtrykke sig om tekstens univers (vejledende mål)
      • Perspektivering (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om måder til at sætte tekster i et tidsperspektiv på (vejledende mål)
       • Eleven kan sætte teksters tema ind i et tidsperspektiv (vejledende mål)
      • Undersøgelse (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om enkle metoder til at afdække virkemidler i en tekst (vejledende mål)
       • Eleven har viden om personkarakteristik (vejledende mål)
       • Eleven kan undersøge personers motiver, konflikter og handlinger (vejledende mål)
       • Eleven kan undersøge virkemidler (vejledende mål)
      • Vurdering (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om fortolkningsmuligheder (vejledende mål)
       • Eleven kan sammenholde egen tolkning med andres tolkning (vejledende mål)
     • Fremstilling (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i velkendte faglige situationer
      • Forberedelse (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om metoder til at undersøge sprog og struktur i tekster (vejledende mål)
       • Eleven kan udarbejde ideer på baggrund af andre tekster (vejledende mål)
      • Fremstilling (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om ordforråd og sproglige valgmuligheder (vejledende mål)
       • Eleven kan udtrykke sig kreativt og eksperimenterende (vejledende mål)
      • Korrektur (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om punktum, spørgsmålstegn og udråbstegn (vejledende mål)
       • Eleven kan sætte tegn (vejledende mål)
      • Præsentation og evaluering (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om metoder til mundtlig formidling (vejledende mål)
       • Eleven kan udføre en mundtlig fremlæggelse (vejledende mål)
      • Respons (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om teksters genre og struktur (vejledende mål)
       • Eleven kan give respons på teksters genre og struktur (vejledende mål)
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan følge regler for kommunikation i overskuelige formelle og sociale situationer
      • Dialog (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om samtaleregler (vejledende mål)
       • Eleven kan indgå i dialog i mindre grupper (vejledende mål)
      • It og kommunikation (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om digitale profiler og digital kommunikation (vejledende mål)
       • Eleven kan begå sig i et virtuelt univers (vejledende mål)
      • Krop og drama (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om stemmens og kroppens virkemidler og kropssprog (vejledende mål)
       • Eleven kan forstå eget og andres kropssprog (vejledende mål)
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan læse multimodale tekster med henblik på oplevelse og faglig viden
      • Afkodning (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om ordklasser og regler for bøjning af ord (vejledende mål)
       • Eleven har viden om regler for sammensætning af ord (vejledende mål)
       • Eleven kan læse ord i tekster til klassetrinnet hurtigt og sikkert (vejledende mål)
      • Forberedelse (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om metoder til strukturering af viden (vejledende mål)
       • Eleven har viden om oplevelseslæsning og faglig læsning (vejledende mål)
       • Eleven kan formulere enkle læseformål (vejledende mål)
       • Eleven kan strukturere sin baggrundsviden (vejledende mål)
      • Sammenhæng (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om teksters påvirkende funktion (vejledende mål)
       • Eleven har viden om visualiseringsformer (vejledende mål)
       • Eleven kan gengive sin forestilling om tekstens situationer og sammenhænge (vejledende mål)
       • Eleven kan samtale om teksters budskaber (vejledende mål)
      • Tekstforståelse (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om læseforståelsesstrategier (vejledende mål)
       • Eleven har viden om tekstbånd (vejledende mål)
       • Eleven kan håndtere problemer med at forstå teksten (vejledende mål)
       • Eleven kan identificere elementer i teksten, som skaber sammenhæng (vejledende mål)