d'dansk, Fællesbog/Web, 3. kl.  

Serietitel:
d'dansk
Forfattere:
Vibeke Skaarup, Lena Bülow-Olsen, Susanne Kjær Harms
Udgiver:
Alinea
Materialetype:
   
Indhold:
Grundbøger og systemer
Målgruppe:
Grundskole
Dansk
Klassetrin:
3. kl.
Registreret af:
LINDHARDT OG RINGHOF FORLAG A/S

I d’dansk 3. klasse arbejder klassen ud fra gode tekster og fælles læseoplevelser med litteratur, læseforståelse, sprogforståelse og tekster i forskellige genrer. Det fælles udgangspunkt er lærerens oplæsning og dialogen i klassen. d’dansk fortsætter elevernes læseudvikling fra indskolingen. Eleverne læser sammen, hver for sig og frem for alt meget - og de samarbejder om åbne opgaver og egne produktioner i forskellige udtryksformer. Imens anvender de it og lærer strategier for læsning, skrivning og forståelse. 

Bogkortets ID
81125263
Dato for offentliggørelse
15. august 2014
Udgivelsesdato
15. august 2014
Er læremidlet interaktivt?
Ja - i betydelig grad
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: Windowa, MacOS
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Nej
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
Ie7+, Safari, Opera, Chrome, Firefox
Anvendes et autentifikationssystem?
Ja: UNI-Login
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Omfang
240 sider
Udgave/version
1. udgave, 3. oplag
ISBN
978-87-23-50408-1
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Dansk
   • Dansksystemer (F.08.a)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Engangsbetaling: 200,00 kr. heraf 80,00 kr. for onlinematerialet.
Emneord
Dansk
Klassetrin
3. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Dansk
    • 3. - 4. klasse
     • Fortolkning (obligatorisk): Eleven kan forholde sig til velkendte temaer i eget og andres liv gennem undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster
      • Fortolkning (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om sammenhæng mellem virkemidler og budskab i tekster (vejledende mål)
       • Eleven kan forklare sin tekstforståelse (vejledende mål)
      • Oplevelse og indlevelse (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om mundtlige, kropslige og billedlige udtryksformer (vejledende mål)
       • Eleven har viden om tomme pladser og teksters tid og rum (vejledende mål)
       • Eleven kan dramatisere litteratur og andre æstetiske tekster gennem oplæsning og tegning (vejledende mål)
       • Eleven kan udtrykke sig om tekstens univers (vejledende mål)
      • Perspektivering (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om måder til at sætte tekster i et tidsperspektiv på (vejledende mål)
       • Eleven kan sætte teksters tema ind i et tidsperspektiv (vejledende mål)
      • Undersøgelse (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om enkle metoder til at afdække virkemidler i en tekst (vejledende mål)
       • Eleven har viden om personkarakteristik (vejledende mål)
       • Eleven kan undersøge personers motiver, konflikter og handlinger (vejledende mål)
       • Eleven kan undersøge virkemidler (vejledende mål)
      • Vurdering (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om fortolkningsmuligheder (vejledende mål)
       • Eleven kan sammenholde egen tolkning med andres tolkning (vejledende mål)
     • Fremstilling (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i velkendte faglige situationer
      • Forberedelse (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om metoder til at undersøge sprog og struktur i tekster (vejledende mål)
       • Eleven kan udarbejde ideer på baggrund af andre tekster (vejledende mål)
      • Fremstilling (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om ordforråd og sproglige valgmuligheder (vejledende mål)
       • Eleven kan udtrykke sig kreativt og eksperimenterende (vejledende mål)
      • Korrektur (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om punktum, spørgsmålstegn og udråbstegn (vejledende mål)
       • Eleven kan sætte tegn (vejledende mål)
      • Præsentation og evaluering (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om metoder til mundtlig formidling (vejledende mål)
       • Eleven kan udføre en mundtlig fremlæggelse (vejledende mål)
      • Respons (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om teksters genre og struktur (vejledende mål)
       • Eleven kan give respons på teksters genre og struktur (vejledende mål)
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan følge regler for kommunikation i overskuelige formelle og sociale situationer
      • Dialog (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om samtaleregler (vejledende mål)
       • Eleven kan indgå i dialog i mindre grupper (vejledende mål)
      • It og kommunikation (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om digitale profiler og digital kommunikation (vejledende mål)
       • Eleven kan begå sig i et virtuelt univers (vejledende mål)
      • Krop og drama (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om stemmens og kroppens virkemidler og kropssprog (vejledende mål)
       • Eleven kan forstå eget og andres kropssprog (vejledende mål)
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan læse multimodale tekster med henblik på oplevelse og faglig viden
      • Afkodning (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om ordklasser og regler for bøjning af ord (vejledende mål)
       • Eleven har viden om regler for sammensætning af ord (vejledende mål)
       • Eleven kan læse ord i tekster til klassetrinnet hurtigt og sikkert (vejledende mål)
      • Forberedelse (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om metoder til strukturering af viden (vejledende mål)
       • Eleven har viden om oplevelseslæsning og faglig læsning (vejledende mål)
       • Eleven kan formulere enkle læseformål (vejledende mål)
       • Eleven kan strukturere sin baggrundsviden (vejledende mål)
      • Sammenhæng (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om teksters påvirkende funktion (vejledende mål)
       • Eleven har viden om visualiseringsformer (vejledende mål)
       • Eleven kan gengive sin forestilling om tekstens situationer og sammenhænge (vejledende mål)
       • Eleven kan samtale om teksters budskaber (vejledende mål)
      • Tekstforståelse (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om læseforståelsesstrategier (vejledende mål)
       • Eleven har viden om tekstbånd (vejledende mål)
       • Eleven kan håndtere problemer med at forstå teksten (vejledende mål)
       • Eleven kan identificere elementer i teksten, som skaber sammenhæng (vejledende mål)