Hent online materiale (0)

Kommentarer

Læringsspilportal  

Udgiver:
Serious Games Interactive
Materialetype:
  
Indhold:
Software (fagligt indhold), Supplerende materiale, Lærervejledning, Materialekasse, Prøver, opgaver og test
Målgruppe:
Grundskole
Børnehaveklassen, Dansk, Engelsk, Geografi, Historie, Kristendomskundskab, Matematik, Samfundsfag
Hhx
Dansk, Samfundsfag, Samtidshistorie
Htx
Dansk, Samfundsfag
Stx
Dansk, Latin, Religion, Samfundsfag
Klassetrin:
0.-10. kl., Specialundervisning
Registreret af:
SERIOUS GAMES INTERACTIVE ApS

Læringsspilsportalen giver din skole adgang til +20 prisvindende høj-interaktive læringsspil til et bredt udsnit af fag (dansk, engelsk, matematik,, historie, geografi, samfundsfag og kristendomskundskab. Portalen indeholder følgende serier: * Trunky/MiniMo (indskolingen) - 5 spil * Playing History (mellemtrinnet) - 3 spil * Præsident for en dag (Udskolingen) - 2 spil * Global Conflicts (Udskolingen) - 10 spil Spillene kan bruges som en integreret del af undervisningsforløb, supplerende tilbud til elever eller i forbindelse med vikartimer. Spillene kan nemt tilgås både på skolen og hjemmefra. 

Bogkortets ID
81124097
Dato for offentliggørelse
15. august 2014
Er læremidlet interaktivt?
Ja - i betydelig grad
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: Pc/Mac som er mindre end 5 år gamle. Mac OX 10.7+, Vistra, Win7 og Win8
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: iPad med IOS 6.0 eller nyere (NB! En række af spille er endnu ikke tilgængelige på tablet)
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
Internet explorer 8+, Google Chrome 28+, Safari 5+, Firefox 4+
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Pris (ekskl. moms) og vilkår
http://school.seriousgames.net/da/priser
Emneord
Borgerkrig, Børnearbejde, Børnesoldater, Demokrati , Edutainment, Fattigdom, Folkemord, Forurening, Globalisering, Immigration, International ret, Katastrofer, Korruption, Leg, Magt, Menneskerettigheder, Pesten, Oversvømmelser , Slavehandel, Spil, Viking, Tredje verden
Klassetrin
0.-10. kl., Specialundervisning
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Børnehaveklassen
    • Børnehaveklassen
     • Matematisk opmærksomhed (obligatorisk): Eleven kan anvende tal og geometrisk sprog i hverdagssituationer
      • Tal (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om talsymbolerne og deres ordning (vejledende mål)
       • Eleven kan læse og ordne etcifrede naturlige tal (vejledende mål)
     • Sprog (obligatorisk): Eleven er opmærksom på forskellige måder at anvende sprog på
      • Sproglig bevidsthed (obligatorisk område)
       • Eleven kan eksperimentere med rim, bogstavlyde, ord og sætningsdannelse (vejledende mål)
   • Dansk
    • 1. - 2. klasse
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan læse enkle tekster sikkert og bruge dem i hverdagssammenhænge
    • 7. - 9. klasse
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer
      • Sprog og kultur (obligatorisk område)
       • Eleven kan kommunikere aktivt i forskellige sproglige og kulturelle situationer i en globaliseret verden (vejledende mål)
       • Eleven kan kommunikere med nordmænd og svenskere (vejledende mål)
   • Engelsk
    • 1. - 4. klasse
     • Skriftlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan forstå og skrive hyppige ord og udtryk samt korte tekster om hverdagsemner på engelsk
      • Læsning (obligatorisk område)
       • Eleven kan afkode hyppige engelske ord med billedstøtte (vejledende mål)
   • Geografi
    • 7. - 9. klasse
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold med geografi
     • Perspektivering (obligatorisk): Eleven kan perspektivere geografi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse
      • Demografi og erhverv (obligatorisk område)
      • Globalisering (obligatorisk område)
     • Undersøgelse (obligatorisk ): Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i geografi
      • Demografi og erhverv (obligatorisk område)
      • Globalisering (obligatorisk område)
   • Historie
    • 3. - 4. klasse
     • Historiebrug (obligatorisk): Eleven kan fortælle om, hvordan mennesker er påvirket af og bruger historie
      • Historisk bevidsthed (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om personer og hændelser, der tillægges betydning i historien (vejledende mål)
       • Eleven kan forklare, hvorledes de og andre er historieskabte og skaber historie (vejledende mål)
      • Historiske fortællinger (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om særtræk ved historiske fortællinger (vejledende mål)
       • Eleven kan skelne mellem typer af historiske fortællinger (vejledende mål)
      • Historiske scenarier (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om historiske scenarier (vejledende mål)
       • Eleven kan opnå viden om historie gennem brug af historiske scenarier (vejledende mål)
     • Kronologi og sammenhæng (obligatorisk): Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv
      • Familie og fællesskaber (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om fællesskaber før og nu (vejledende mål)
      • Historiekanon (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om kanonpunkter (vejledende mål)
       • Eleven kan bruge kanonpunkter til at skabe historisk overblik og sammenhængsforståelse (vejledende mål)
      • Livsgrundlag og produktion (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om livsgrundlag og produktion før og nu (vejledende mål)
       • Eleven kan beskrive ændringer i livsgrundlag og produktion (vejledende mål)
      • Samfund (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om magtforhold og samfundsstrukturer før og nu (vejledende mål)
       • Eleven kan beskrive ændringer i magtforhold og samfundsstrukturer over tid (vejledende mål)
    • 5. - 6. klasse
     • Historiebrug (obligatorisk): Eleven kan perspektivere egne og andres historiske fortællinger i tid og rum
      • Historisk bevidsthed (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om særtræk ved fortalt historie (vejledende mål)
       • Eleven kan analysere brug og funktion af fortalt historie (vejledende mål)
      • Historiske scenarier (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om elementer, der indgår i historiske scenarier (vejledende mål)
      • Konstruktion og historiske fortællinger (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om struktur i historiske fortællinger (vejledende mål)
     • Kronologi og sammenhæng (obligatorisk): Eleven kan sammenligne væsentlige træk ved historiske perioder
      • Det lokale, regionale og globale (obligatorisk område)
       • Eleven kan redegøre for konsekvenser af samspil mellem dansk historie og omverden (vejledende mål)
      • Historiekanon (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om kanonpunkter (vejledende mål)
      • Kronologi, brud og kontinuitet (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om væsentlige træk ved historiske perioder (vejledende mål)
   • Kristendomskundskab
    • 4. - 6. klasse
    • 7. - 9. klasse
   • Matematik
    • 1. - 3. klasse
     • Tal og algebra (obligatorisk område): Eleven kan udvikle metoder til beregninger med naturlige tal
   • Samfundsfag
    • 8. - 9. klasse
     • Politik (obligatorisk): Eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger lokalt og globalt og komme med forslag til handlinger
      • Demokrati (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om demokrati og andre styreformer (vejledende mål)
       • Eleven har viden om demokratiopfattelser (vejledende mål)
       • Eleven kan diskutere demokratiopfattelser og egne muligheder for deltagelse i demokratiet (vejledende mål)
       • Eleven kan identificere demokratiformer og andre styreformer (vejledende mål)
      • International politik (obligatorisk område)
       • Eleven kan diskutere internationale organisationers rolle for konflikt og samarbejde i verden (vejledende mål)
      • Medier og politik (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om mediers betydning for politik (vejledende mål)
       • Eleven kan diskutere aktørers brug af medier til at påvirke den politiske dagsorden og beslutninger (vejledende mål)
     • Samfundsfaglige metoder (obligatorisk): Eleven kan anvende samfundsfaglige metoder
     • Sociale og kulturelle forhold (obligatorisk): Eleven kan tage stilling til og handle i forhold til sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger
      • Kultur (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om kultur og kulturbegreber (vejledende mål)
       • Eleven kan analysere konkrete eksempler på globale kulturelle fænomener (vejledende mål)
       • Eleven kan diskutere kulturs betydning for individer og grupper (vejledende mål)
      • Socialisering (obligatorisk område)
       • Eleven kan redegøre for sociale grupper og fællesskabers rolle i socialiseringen (vejledende mål)
 • Hhx
  • Dansk
  • Samfundsfag
  • Samtidshistorie
 • Htx
  • Dansk
  • Samfundsfag
 • Stx
  • Dansk
  • Latin
  • Religion
  • Samfundsfag