Kommentarer

Undervisningsportal: Kunst og konflikter i Afrika og Mellemøsten  

Forfattere:
Center for kultur og Udvikling
Materialetype:
   
Indhold:
Aktiviteter - laborativt materiale, Lærervejledning, iBog, e-bog
Målgruppe:
Grundskole
Billedkunst - valgfag, Dansk, Engelsk, Samfundsfag
Klassetrin:
8.-10. kl.
Registreret af:
Center for Kultur og Udvikling

Overalt i verden bidrager musikere, billedkunstnere, fotografer og forfattere til at belyse politiske og sociale konflikter og krænkelser af menneskerettigheder. Og til at skabe forsoning mellem familier og etniske og politiske grupper, der bekriger hinanden. Det er temaet for dette onlinebaserede undervisningsmateriale, der går tæt på kunstnere i Sydsudan, Uganda, Mozambique, Afghanistan og Palæstina. Materialet er primært udviklet til brug i 8. – 10. klasser i fagene dansk, engelsk og samfundsfag. Men det er også oplagt at anvende i billedkunst, som inspiration til projektopgaven og tværfagligt arbejde. ’Kunst, konflikt og forsoning’ består af 43 non-fiktive tekster, flere fotoserier, video-interviews, musikvideoer, lydfiler, sangtekster, digte og links til baggrundsviden. Samt lærervejledninger og elevopgaver, der tager højde for udvalgte Fælles Mål indenfor dansk, engelsk og samfundsfag. Portalen vil øge danske unges forståelse for globale forhold gennem aktuelle indblik i, hvordan kunstnere bidrager til at kaste lys over konflikter og krænkelser af menneskerettigheder og til at skabe fred og forsoning. Igennem stærke fortællinger får eleverne bl.a. indblik i Hvordan poesi, musik og teater bidrager til at skabe forsoning Hvordan kvindelige kunstnere i Afghanistan kæmper for deres rettigheder Hvordan palæstinensiske unge bruger foto, graffiti og rap til at sætte fokus på frihedsberøvelse Hvordan kunstnere i Norduganda bruger poesi og billedkunst til at bearbejde deres sorger og traumer fra borgerkrigen Hvordan unge sydsudanere bruger musik og kunsthåndværk til at genopbygge deres konfliktramte nation Hvorfor mozambiquiske kunstnere forvandler våben fra borgerkrigen til masker og skulpturer. 

Bogkortets ID
81073790
Dato for offentliggørelse
13. august 2014
Er læremidlet interaktivt?
Ja - i betydelig grad
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: alle
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: alle
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
Firefox, Google Chrome, Safari, IE,
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Emneord
Konflikthåndtering, Globalisering, Afghanistan, Palæstina, Sydsudan, Mozambique, Uganda, frihedsberøvelse, homofobi, krigstraumer, social forandring, kvinderettigheder, børnesoldater, graffiti, kvindekamp, hip hop, billedkunst, fotografi, performancekunst,, våbenkunst,
Klassetrin
8.-10. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Billedkunst - valgfag
    • 7./8./9. klasse
   • Dansk
    • 7. - 9. klasse
   • Engelsk
    • 8. - 9. klasse
   • Samfundsfag
    • 8. - 9. klasse