Kommentarer

100 ideer til dansk i børnehaveklassen -  

Serietitel:
100 ideer
Forfattere:
Sølvi Domsten, Jytte Sidelmann
Materialetype:
 
Indhold:
Frilæsning
Målgruppe:
Grundskole
Børnehaveklassen
Klassetrin:
0. kl.
Registreret af:
GYLDENDAL A/S

100 ideer til dansk i børnehaveklassen er en inspirationsbog med ideer, der kan supplere den danskundervisning, der allerede foregår, hvor sproget, skrivningen og læsningen indgår i børnehaveklassens arbejde. Mange af ideerne kan også bruges på de øvrige klassetrin i indskolingen. Materialet er uafhængigt af eksisterende lærebogssystemer og kan dermed bruges sammen med et hvilket som helst dansksystem.   Aktiviteterne i 100 ideer til dansk i børnehaveklassen indeholder ideer til områderne ”Fortælling og oplæsning”, ”Tidlig læsning og skrivning” og ”Samtale og dialog”, refererende til Fælles Mål 2009, samt ideer til området film og medier. Hver idéside består af en oversigt over de materialer, der skal anvendes, efterfulgt af en detaljeret beskrivelse af fremgangsmåden. 

Bogkortets ID
80873150
Dato for offentliggørelse
1. august 2014
Udgivelsesdato
30. oktober 2013
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Nej
Særlige krav til udstyr?
Nej
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Slutbrugere
Underviser
Omfang
128
Udgave/version
1
ISBN
9788702117332
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Dansk, begynderundervisning
   • Øvrige begyndermaterialer (F.07.l)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Kr. 514,-
Emneord
dansk sprog læsning skrivning
Klassetrin
0. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Børnehaveklassen
    • Børnehaveklassen