Kommentarer

Logistik & Supply Chain Management - 2. udgave - lærebog  

Forfattere:
Poul Erik Christiansen
Udgiver:
TROJKA / Gads Forlag
Materialetype:
 
Indhold:
Grundbøger og systemer
Målgruppe:
Mellemlange videregående uddannelser
Samfundsfaglige og økonomiske uddannelser
Korte videregående uddannelser
Handelsuddannelser og økonomiske uddannelser, IT- og designuddannelser
Registreret af:
G.E.C. GADS FORLAG A/S

Trojkas undervisningsmateriale til Logistik & Supply Chain Management 2. udgave omfatter følgende: Lærebog, cases og opgaver samt e-læringsmaterialer på bogens webside via iTrojka på www.trojka.dk. Kernestoffet i lærebogen Logistik & Supply Chain Management 2. udgave er i overensstemmelse med studieordninger på KVU- og AU-uddannelser. Trojkas Logistik & Supply Chain Management 2. udgave er velegnet til markedsføringsøkonom, handelsøkonom, logistikøkonom, serviceøkonom, akademiøkonom/merkonom, HA, HD og andre videregående uddannelser, hvor logistik og Supply Chain Management (SCM) indgår i uddannelsesforløbet. Logistik og Supply Chain Management er forbundne begreber. Logistik er “blæksprutten” der samler informationerne for de produkter og serviceydelser, som kunden har bestilt, og koordinerer forskellige funktioner internt i virksomheden, således at kundens behov tilfredsstilles samtidigt med at omkostningerne holdes til et minimum. Logistik har overordnet set til formål at skabe den “rigtige” balance mellem leveringsservice og tilsvarende logistikomkostninger formuleret gennem et mål for logistisk effektivitet, der giver virksomheden vedvarende konkurrencefordele. I dette perspektiv bliver demand management, lagerstyring, produktionsstyring og kvalitetsstyring vigtige elementer. Den stigende globalisering har medført, at virksomheder for at klare sig i konkurrencen vælger at outsource de opgaver, der ligger uden for virksomhedens kernekompetence og derved reducere omkostninger ved at vælge leverandører, der enten er billigere eller bedre til at udføre disse opgaver. Derved udvides logistikopgaven fra en interfunktionel koordinering til en interorganisatorisk koordinering, der omfatter flere aktører i form af transportører, leverandører, kunder, servicevirksomheder m.fl. i den såkaldte forsyningskæde. Dette har ført til implementering af nye SCM-styringskoncepter, der indebærer integration af logistikprocesser på tværs af virksomheder drevet af avancerede informationssystemer under overskriften Supply Chain Management. I dette perspektiv bliver sourcingstrategier, styring af relationer til leverandører og kunder, præstationsmåling, Corporate Social Responsibility og miljøstyring vigtige elementer. Lærebogen Logistik & Supply Chain Management 2. udgave fokuserer desuden på innovation og design af logistik- og SCM-koncepter i relation til produktudvikling og beskriver, hvordan virksomheder kan implementere disse koncepter gennem forandringsledelse. Bogen er baseret på relevante og anvendelsesorienterede teorier, modeller og styringsværktøjer. Der fokuseres på såvel det ledelsesmæssige som det operationsanalytiske aspekt. Hvert kapitel indeholder flere praktiske cases/box-historier og eksempler, der kobler teori og praksis sammen. Efter hvert kapitel er der flere afsluttende diskussionsspørgsmål. Opgavesamling med cases og opgaver følger lærebogens kapitelopbygning. Som den sidste opgave til hvert kapitel følger en repetitionsopgave, der fokuserer på et bredt spektrum af kapitlets begreber, modeller og teorier. I samlingen findes også en sektion med cases der går på tværs af allerede læste kapitler. Bagest i opgavesamlingen er gengivet en række tidligere eksamensopgaver i logitik/Supply Chain Management på AU-uddannelserne. E-læringsmateriale findes på bogens webside via iTrojka, hvorfra lærebogens figurer kan downloades. På undervisersiden (kræver adgangskode) er der vejledende løsninger til opgaver og cases. Undervisere kan få udleveret adgangskode ved personlig henvendelse til forlaget via telefon eller mail. 

Bogkortets ID
80780781
Dato for offentliggørelse
25. juli 2014
Udgivelsesdato
1. januar 2013
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Omfang
427
Udgave/version
2. udgave
ISBN
978-87-92098-46-81-8
Pris (ekskl. moms) og vilkår
www.trojka.dk
Emneord
Logistik, SCM, Forsyningskæde, Supply chain, Værdikæde, Value chain, CRM, Lagerstyring, Prognosesystem, Disponeringssystem, Lagersystem, Distributionsstyring, Produktionsstyring, LEAN, Just in time, Indkøbsstyring, Produktportefølje, Sourcing, Informationssystemer, SCM-koncepter, Innovation, Kvalitetsstyring, Miljøstyrin
Læringsmål
 • Korte videregående uddannelser
  • Handelsuddannelser og økonomiske uddannelser
   • Markedsføringsøkonom
   • Transportlogistiker
  • IT- og designuddannelser
   • Datamatiker
 • Mellemlange videregående uddannelser
  • Samfundsfaglige og økonomiske uddannelser
   • Procesøkonomi og værdikædeledelse