Radikalisering af Unge - religiøst, politisk, kriminelt  

Udgiver:
Kristine Søndergaard Madsen
Materialetype:
 
Indhold:
AV-materiale
Målgruppe:
Grundskole
Samfundsfag
Hhx
Samfundsfag
Htx
Samfundsfag
Stx
Samfundsfag
Hf
Samfundsfag
Erhvervsuddannelser
Fastholdelse/øget gennemførelse, Kompetenceudvikling af medarbejdere, Planlægning af uddannelse, Pædagogik og didaktik, Samarbejde med eksterne, Skolemiljø
Klassetrin:
10. kl.
Registreret af:
KRITHFILM ApS

En film til frontmedarbejdere - herunder lærere - om unge i ekstreme miljøer Filmen drejer sig om radikaliseringens væsen, og om hvordan den manifesterer sig. Den giver bud på, hvordan man kan skelne mellem almindeligt ungdommeligt oprør med provokerende synspunkter og den egentlige radikalisering, der rummer antidemokratiske og voldelige elementer. Miljøerne omkring de kriminelle bander berøres også. Her er nemlig sammenfald med den religiøse og politiske radikalisering. Undervejs gives vejledning i, hvordan man kan række ud til den unge, og om hvor man kan henvende sig, hvis man bliver bekymret for en mulig radikalisering. Materialet er målrettet frontmedarbejdere. 

Bogkortets ID
80234833
Dato for offentliggørelse
1. juli 2014
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: Alle styresystemer
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: alle
Særlige krav til udstyr?
Nej
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Slutbrugere
Underviser
Samarbejdspartner
Thomas Klenow With
Andre bidragydere
Peter Bak, Claes Bondo
Omfang
35 minutters film
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Gratis at se den fulde film på nettet. Dvd med filmen i kapitler fås hos Ungdomsringen.dk - pris endnu ikke fastsat. Fra august 2014
Emneord
Radikalisering, Islamisme, Ekstremisme, Terror, Politisk ekstremisme, Jihadisme, Salafister, Ungdomsoprør, Ahmed Akkari, PET, Frontmedarbejdere, nazister
Klassetrin
10. kl.
Læringsmål
 • Erhvervsuddannelser
  • På tværs
   • Fastholdelse/øget gennemførelse
   • Kompetenceudvikling af medarbejdere
   • Planlægning af uddannelse
    • Øvrige
   • Pædagogik og didaktik
    • Øvrige
   • Samarbejde med eksterne
    • Øvrige
   • Skolemiljø
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Samfundsfag
 • Hf
  • Samfundsfag
 • Hhx
  • Samfundsfag
 • Htx
  • Samfundsfag
 • Stx
  • Samfundsfag