Kommentarer

Under samme himmel 5, Kristendom og andre religioner, Emnebog  

Serietitel:
Under samme himmel
Forfattere:
Rebekka Bærnholdt, Catharine Linke, Anne Rosenskjold Nordvig, Mette Hansen
Udgiver:
Alinea
Materialetype:
 
Indhold:
Grundbøger og systemer
Målgruppe:
Grundskole
Kristendomskundskab
Klassetrin:
5. kl.
Registreret af:
LINDHARDT OG RINGHOF FORLAG A/S

Under samme himmel 5 lever fuldt ud op til trinmålene for det aktuelle klassetrin. Kristendommen er det centrale stofområde, som det er tilfældet i systemet på alle klassetrin. Derudover indgår de vigtigste ikke-kristne religioner, dvs. islam, jødedom, buddhisme og hinduisme, som en integreret del af indholdet. Ved udarbejdelsen af materialet er der lagt vægt på den kundskabsformidlende side af faget. Teksterne er målrettet klassetrinnet, og på de enkelte sider findes faktabokse, spørgsmål til indholdet og oplæg til faglig læsning samt en illustreret liste over bogens vigtige begreber og navne. Indholdet er rigt illustreret med tegninger og fotos. Bogen som helhed fremtræder meget indbydende og appellerende for målgruppen (elever på 5. klassetrin). I Emnebogen er ‘faglig læsning’ implementeret, og i den tilhørende lærervejledning gives arbejdsforslag og anvisninger på, hvordan eleverne kan arbejde med faglig læsning, ligesom der findes kopiark, der understøtter dette arbejde. 

Bogkortets ID
80199555
Dato for offentliggørelse
30. juni 2014
Udgivelsesdato
11. august 2014
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Omfang
64 sider
Udgave/version
1. udgave, 1. oplag
ISBN
978-87-23-50049-6
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Religion
   • Kristendommen (F.64.b)
   • Lærebøger/grundbøger (F.64.a)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
164,00 kr.
Emneord
Kristendom, Religion
Klassetrin
5. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Kristendomskundskab
    • 4. - 6. klasse
     • Bibelske fortællinger (obligatorisk): Eleven kan genkende temaer fra centrale bibelske fortællinger i kulturelle udtryk
      • Bibelen (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om hovedtræk i Det gamle og Det nye Testamente (vejledende mål)
       • Eleven kan udtrykke sig om forholdet mellem Det Gamle og Nye Testamente (vejledende mål)
      • Fortælling og kultur (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om de bibelske fortællingers udtryk i kulturen før og nu (vejledende mål)
       • Eleven kan redegøre for brug af bibelske fortællinger i sprog, kunst og samfund (vejledende mål)
      • Fortælling og livstydning (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om problemstillinger i centrale bibelske fortællinger (vejledende mål)
       • Eleven kan give begrundede bud på betydningen af centrale bibelske fortællinger (vejledende mål)
     • Kristendom (obligatorisk): Eleven kan forklare, hvad kristendom er og gengive hovedtræk i kristendommens historie, herunder folkekirkens betydning i Danmark
      • Kristendommens historie (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om centrale begivenheder i kristendommens historie med særlig vægt på danske forhold (vejledende mål)
       • Eleven kan gengive centrale begivenheder i kristendommens historie med særlig vægt på danske forhold (vejledende mål)
      • Kristne grundbegreber (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om udlægninger af centrale grundbegreber i kristendommen (vejledende mål)
       • Eleven kan redegøre for betydningen af centrale grundbegreber i kristendommen (vejledende mål)
      • Kristne udtryk (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om udlægninger af symboler, ritualer, musik og salmer (vejledende mål)
       • Eleven kan redegøre for betydninger af centrale symboler, ritualer, musik og salmer (vejledende mål)
     • Livsfilosofi og etik (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig nuanceret om den religiøse dimensions indhold og betydning ud fra grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske principper
      • Etik (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om værdier, normer og adfærd i etiske problemstillinger (vejledende mål)
       • Eleven kan redegøre for sammenhængen mellem etiske principper og moralsk praksis i hverdagslivet og i religiøse problemstillinger (vejledende mål)
      • Livsfilosofi (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om religioners og livsopfattelsers betydning for grundlæggende tilværelsesspørgsmål (vejledende mål)
       • Eleven kan i skrift og tale udtrykke sig nuanceret om grundlæggende tilværelsesspørgsmål i relation til den religiøse dimensions betydning (vejledende mål)
      • Sprog og skriftsprog (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om fagord og begreber og faglige teksters formål og struktur (vejledende mål)
       • Eleven kan læse faglige tekster og udtrykke sig mundtligt og skriftligt om deres indhold, formål og struktur (vejledende mål)
      • Trosvalg og tilværelsestydning (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om forudsætninger for trosvalg og tydning af tilværelsen (vejledende mål)
       • Eleven kan udtrykke sig om betydningen af trosvalg for menneskers handlinger og tydning af tilværelsen (vejledende mål)