Kommentarer

Aktøren  

Forfattere:
Gun Iversen, Annette Møller Nielsen
Materialetype:
  
Indhold:
Aktiviteter - laborativt materiale, AV-materiale, Lærervejledning
Målgruppe:
Klassetrin:
4.-6. kl., Specialundervisning
Registreret af:
DANSK PSYKOLOGISK FORLAG A/S

AKTØREN er et undervisningsmateriale til at engagere eleven i at blive opmærksom på følelser og at opnå erfaring med at håndtere dem i hverdagen. Materialet styrker elevens grundlæggende viden om følelser og udvikler færdigheder i problemløsning. Materialet har fokus på at understøtte inklusion i relation til elever på folkeskolens mellemtrin med en autismespektrumforstyrrelse og et funktionsniveau inden for normalområdet, men også elever, der har lignende sociale vanskeligheder som f.eks. ADHD kan have stor gavn af det. Materialet består af elevens arbejdsbog med 26 individuelle lektioner, fordelt på 8 kapitler. Hertil hører en parallel lærermanual med en indledning til kapitlerne og en vejledning til hver lektion. Dertil kommer 6 gruppeøvelser, som andre elever fra klassen deltager i. Et varieret oplevelsesmateriale, som digte, powerpoints og filmklip, fortællinger, illustrationer m.m. forsyner eleven med viden og vækker engagement. Analysematerialer i form af fx tjeklister, spørgeskemaer, analyseark, taktile og visuelle elementer sørger for, at eleven i eget tempo kan være aktør i læringsprocessen. Endelig muliggør problemløsningsmaterialer som værktøjskort og evalueringsark, at ideer kan afprøves, og egne erfaringer vurderes. Først tilegner eleven sig forståelse for basale følelsesmæssige tilstande og enkel problemløsning. Dernæst bliver eleven fortrolig med komplekse begreber som humør, dagsform, trivsel og en mere nuanceret problemløsning. Spændende og morsomme gruppeaktiviteter som rollespil, quiz, fælles problemløsning, film og konkurrencer sørger for, at eleven kan anvende sine nye færdigheder og viden i samspil med sine klassekammerater 

Bogkortets ID
79679813
Dato for offentliggørelse
13. juni 2014
Udgivelsesdato
13. juni 2014
Er læremidlet interaktivt?
Ja - i betydelig grad
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Nej
Særlige krav til udstyr?
Nej
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Omfang
88 sider inkl. klistermærker, plakater, værktøjsmappe og værktøjskort
Udgave/version
1. udgave
ISBN
978-87-7706-877-5
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Dansk
   • Specialundervisning (F.08.r)
  • Tværfaglige materialer
   • 3.- 5. klassetrin (F.81.b)
   • 6.- 7. klassetrin (F.81.c)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Elevbog 358 kr. ekskl. moms Lærermanual 798 kr. ekskl. moms
Emneord
Inklusion, Læring, Følelser, Sociale vanskeligheder, Autismespektrumforstyrrelser, Følelsesmæssige tilstande, Problemløsning
Klassetrin
4.-6. kl., Specialundervisning