65 år i tal - Danmark siden 2. verdenskrig  

Udgiver:
Danmarks Statistik
Materialetype:
  
Indhold:
e-bog
Målgruppe:
Grundskole
Historie, Matematik, Samfundsfag, Sundhed og sociale forhold
Hhx
Matematik, Samfundsfag, Samtidshistorie, Statistik
Htx
Matematik, Samfundsfag
Stx
Historie, Matematik, Samfundsfag
Hf
Historie, Matematik, Samfundsfag
Erhvervsuddannelser
Matematik, Samfundsfag, Sundhed, Økonomi
Voksenuddannelser
AVU, Historie, Samfundsfag
Mellemlange videregående uddannelser
Samfundsfaglige og økonomiske uddannelser
Korte videregående uddannelser
Sundhedsuddannelser
Klassetrin:
8.-10. kl.
Registreret af:
Danmarks Statistik

Hvordan har det danske samfund udviklet sig siden 2. verdenskrig? Bogen sætter ord, masser af tal og grafik på udviklingen i det danske samfund og danskernes levevilkår de seneste 65 år. Rummer bl.a. kapitler om befolkning, sundhed, arbejdsmarked og globalisering. Kan også købes som fysisk bog på www.dst.dk/65aar 

Bogkortets ID
78669176
Dato for offentliggørelse
14. maj 2014
Udgivelsesdato
29. april 2014
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja
Særlige krav til udstyr?
Nej
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
ISBN
978-87-501-2126-8
Emneord
samfund, historie, velfærd, velfærdsstat, sundhed, arbejdsmarked, befolkning, forbrug, økonomi, betalingsbalance, børnepasning, arbejdsløshed, indkomst, globalisering
Klassetrin
8.-10. kl.
Læringsmål
 • Voksenuddannelser
  • AVU
   • Samfundsfag
  • Historie
  • Samfundsfag
 • Erhvervsuddannelser
  • Grundfag
   • Matematik
   • Samfundsfag
   • Sundhed
   • Økonomi
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Historie
   • Matematik
   • Samfundsfag
   • Sundhed og sociale forhold
 • Hf
  • Historie
  • Matematik
  • Samfundsfag
 • Hhx
  • Matematik
  • Samfundsfag
  • Samtidshistorie
  • Statistik
 • Htx
  • Matematik
  • Samfundsfag
 • Korte videregående uddannelser
  • Sundhedsuddannelser
 • Mellemlange videregående uddannelser
  • Samfundsfaglige og økonomiske uddannelser
 • Stx
  • Historie
  • Matematik
  • Samfundsfag
Kommentar til brug i undervisningen
Der er links fra tabeller og figurer til regneark med oplysninger fra alle år, så eleverne selv kan regne på samfundsudviklingen.