Kommentarer

ABCirkus  

Udgiver:
Perlefilm
Materialetype:
   
Indhold:
App, Interaktive tavler (IWB), Aktiviteter - laborativt materiale, Software (fagligt indhold)
Målgruppe:
Dagtilbud
Sproglig udvikling
Grundskole
Billedkunst, Børnehaveklassen, Dansk, Musik
Aldersgruppe:
3-6 år
Klassetrin:
0.-2. kl.
Registreret af:
Perlefilm v/Rikke Hallund

ABCirkus er et iPad-spil til ordblinde - og generelt til indskolingsbørn omhandlende alfabetet. Spillet opfordrer børnene til visuelt at lege med bogstaverne ved at bygge bogstavs-figurer i forskellige eventyrlige animerede universer. Spilleren bliver introduceret til bogstav-legen ved at se en animeret bogstav-film for herefter selv at lave egne bogstavsfigurer, som kan gemmes og deles på mail til lærer og elever. Spillet er udviklet i samarbejde med Ordblindeinstituttet. 

Bogkortets ID
78377748
Dato for offentliggørelse
6. maj 2014
Er læremidlet interaktivt?
Ja - i betydelig grad
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Ja
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: iPad
Særlige krav til udstyr?
Nej
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Instruktør
Rikke Hallund
Designer
Karoline Kalsø
Samarbejdspartnere
Ordblindeinstituttet, AppMonk
Emneord
alfabetet, iPad, bogstaver, billedkunst, animationsfilm, kreativitet, film, Undervisningsministeriets udlodningsmidler
Aldersgruppe
3-6 år
Klassetrin
0.-2. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Billedkunst
    • 1. - 2. klasse
     • Billedanalyse (obligatorisk): Eleven kan samtale om egne og andres billeder
     • Billedfremstilling (obligatorisk): Eleven kan kommunikere gennem billeder
     • Billedfremstilling (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig i plane, rumlige og digitale billeder
   • Børnehaveklassen
    • Børnehaveklassen
     • Kreative og musiske udtryksformer (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig i billeder, musik og drama
     • Sprog (obligatorisk): Eleven er opmærksom på forskellige måder at anvende sprog på
   • Dansk
    • 1. - 2. klasse
     • Fremstilling (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i nære og velkendte situationer
   • Musik
    • 1. - 2. klasse
     • Musikforståelse (obligatorisk): Eleven kan lytte til og udtrykke sig om musik
 • Dagtilbud
  • Tema
   • Sproglig udvikling