Målstyret undervisning og læring for alle  

Serietitel:
Filmkompagniet har produceret 21 film med eksemplarisk undervisning
Materialetype:
  
Indhold:
AV-materiale, Lærervejledning
Målgruppe:
Klassetrin:
0.-10. kl., Specialundervisning
Registreret af:
Filmkompagniet

Skolereformen har målfastsættelse læring i fokus. Når læring for alle skal lykkes som princip, skal eleverne inddrages og undervisningen differentieres. I to film vises, hvordan undervisningen tilrettelægges, så alle elever med afsæt i Fælles mål arbejder ud fra nærmeste udviklingszone. Vi ser eksemplarisk undervisning, når synlige mål omsættes til differentieret undervisning. Eleverne er opmærksomme på læreprocesser og de oplever alle progression. 

Bogkortets ID
78205486
Dato for offentliggørelse
1. maj 2014
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Ja
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: alle
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: alle
Særlige krav til udstyr?
Nej
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Slutbrugere
Underviser
Instruktør
Marianne Rasmussen Filmkompagniet
Omfang
to film af hver 25 minutter
ISBN
978-87-993468-5-1
Emneord
undervisningsdifferentiering, målstyret undervisning, dansk, fremtidens folkeskole, læring for alle, filmkompagniet
Klassetrin
0.-10. kl., Specialundervisning