Kommentarer

Adopted  

Serietitel:
På let engelsk rødt niveau
Forfattere:
Kirsten Ahlburg
Udgiver:
Special-pædagogisk forlag
Materialetype:
 
Indhold:
Frilæsning
Målgruppe:
Grundskole
Engelsk
Klassetrin:
5.-7. kl.
Registreret af:
Special-pædagogisk forlag

Anne og Peter har adopteret en pige fra Korea. Dengang hed hun Mi og boede på et børnehjem, fordi hendes mor var død og faderen stukket af før hun blev født. Nu hedder hun Alice og bor sammen med sine adoptivforældre og lillebror i England. Hun har et godt liv, selv om hun også bliver drillet med sit udseende. Da Alice bliver 12 år ændrer tingene sig. Hun begynder at læse om Korea og vil ikke længere kalde Anne og Peter for mor og far, selv om de var ulykkelige over det. Det spidser til med daglige skænderier. En bilulykke vender op og ned på det hele og sætter store følelser i gang. Cafe-serien er niveaumæssigt opdelt i en rød (lix 8-10) og en lidt sværere blå (lix 12-15) serie. Indholdsmæssigt er bøgerne til en vis grad opdelt i tøse- og knejteemner med temaer hentet fra de unges hverdag: fester, pc, chat, mobiler osv. 

Bogkortets ID
78145522
Dato for offentliggørelse
30. april 2014
Udgivelsesdato
30. april 2014
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Omfang
38 sider, gratis ordliste på nettet
Udgave/version
1. udgave
ISBN
978-87-7607-827-0
Opstilling
 • Fremmedsprog
  • Engelsk
   • Tekster m.v. (U.14.b)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
46,00
Emneord
begynderengelsk, engelsk frilæsning
Klassetrin
5.-7. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Engelsk
    • 5. - 7. klasse
     • Skriftlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan forstå og skrive kortere tekster i forskellige genrer på engelsk
      • Læsning (obligatorisk område)
       • Eleven kan finde specifikke detaljer i forskellige teksttyper (vejledende mål)
       • Eleven kan forstå hovedindholdet af enkle fagtekster (vejledende mål)
       • Eleven kan forstå hovedindhold og sammenhæng i forskellige teksttyper (vejledende mål)