Hent online materiale (0)

Kommentarer

Skab digitale produkter og Skole TV, med video, lyd, billeder og tekst  

Udgiver:
Thomas Leonardo Pedersen VideoTool v. NNTV ApS
Materialetype:
  
Indhold:
Værktøjsprogrammer
Målgruppe:
Grundskole
Dansk, Filmkundskab - valgfag, Håndværk og design - valgfag, Medier - valgfag
Hhx
It
Htx
Design og produktion
Stx
Multimedier
Hf
Design
Erhvervsuddannelser
Teknologi, byggeri og transport
Mellemlange videregående uddannelser
Kreative og kunstneriske uddannelser
Korte videregående uddannelser
IT- og designuddannelser
Klassetrin:
0.-10. kl., Specialundervisning
Registreret af:
NORDISK NET TV ApS

VideoTool gør det let for elever og lærere at administrere og udgive video, billeder, audio og tekst i digitale produkter. Med få klik, kan du skabe flotte udgivelser, og dele dem på nettet med egen webadresse/URL. Optag, upload, administrer og design produkter via tablet, smartphone og computer fra alle gængse browsere. Arbejder I med design, video, billeder og tekst, så er anvendelsesmulighederne utallige. Skab tablet præsentationer, websites, WebTV indslag og smartphone produkter i et og samme værktøj. Videokonvertering, hosting, streaming, brugerstyring (med Uni Login) og designværktøj er inkluderet i VideoTool undervsningspakken. Med template feature, kan du selv skabe templates, som elever kan arbejde ud fra, eller du og dine elever kan benytte nogle af dem der er forproduceret i SIDER. Elever kan hente templates, som guider dem i hvordan man skriver et essay, et eventyr, en artikel, en reportage, eller skaber en fotografisk reportage. 

Bogkortets ID
77463593
Dato for offentliggørelse
9. april 2014
Er læremidlet interaktivt?
Ja - i betydelig grad
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: Kan anvendes på alle gængse styresystemer og browsere
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: ipad, iphone, android, iOS, windows mf.
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
Windows, Firefox, Google Crome, Safari mf.
Anvendes et autentifikationssystem?
Ja: UNI-Login, Login i flere brugerniveauer. Lærer, elev, superadministrator og delebruger
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Nej
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Nej
Brugsrettigheder
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Pris (ekskl. moms) og vilkår
VideoTool har sammensat en undervisningspakke, som indeholder alle relevante moduler til udgivelse af digitale produkter i flere sammenhæng. VideoTool SIDER til digitale produkter og webudgivelser. VideoTool PRESENTER til udgivelse af tablet/smartphone mediepræsentationer. VideoTool TV, som er skolens egen WebTV station. Videokonvertering, hosting, streaming og designværktøjer er inkluderet i prisen. Samlet pris er kr. 20,- pr. brugerprofil. (ekskl. moms) En brugerprofil defineres som en årselev, eller en fastansat lærer/underviser.
Emneord
video, audio, web, produkt, udgivelse, cms, tablet, smartphone, webudgivelse, digitale produkter, cloud, skyen, cloudløsning, it didaktik, didaktik, BOYD, skole tv, WebTV
Klassetrin
0.-10. kl., Specialundervisning
Læringsmål
 • Erhvervsuddannelser
  • Indgange
   • Teknologi, byggeri og transport
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Dansk
    • 1. - 2. klasse
     • Fremstilling (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i nære og velkendte situationer
      • Forberedelse (obligatorisk område)
      • Fremstilling (obligatorisk område)
      • Præsentation og evaluering (obligatorisk område)
      • Respons (obligatorisk område)
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan læse enkle tekster sikkert og bruge dem i hverdagssammenhænge
      • Finde tekst (obligatorisk område)
      • Sammenhæng (obligatorisk område)
      • Sprogforståelse (obligatorisk område)
      • Tekstforståelse (obligatorisk område)
    • 3. - 4. klasse
     • Fremstilling (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i velkendte faglige situationer
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan følge regler for kommunikation i overskuelige formelle og sociale situationer
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan læse multimodale tekster med henblik på oplevelse og faglig viden
    • 5. - 6. klasse
     • Fremstilling (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere med bevidsthed om sprogets funktion i overskuelige formelle og sociale situationer
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan læse og forholde sig til tekster i faglige og offentlige sammenhænge
    • 7. - 9. klasse
     • Fremstilling (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer
   • Filmkundskab - valgfag
    • 7./8./9. klasse
     • Filmanalyse (obligatorisk): Eleven kan vurdere filmproduktioner i et kulturelt perspektiv
     • Filmproduktion (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig i levende billeder i varierede filmgenrer
   • Håndværk og design - valgfag
    • 7. - 8./8. - 9. klasse
     • Design (obligatorisk): Eleven kan arbejde med komplekse designprocesser knyttet til produktfremstillinger
      • Eksperiment og analyse (obligatorisk område)
      • Evaluering (obligatorisk område)
      • Ideudvikling (obligatorisk område)
      • Produktrealisering (obligatorisk område)
   • Medier - valgfag
    • 7./8./9. klasse
     • Medieanalyse (obligatorisk): Eleven kan vurdere medieproduktioner i et kulturelt perspektiv
     • Medieproduktion (obligatorisk): Eleven kan kommunikere med digitale medier i egne og fælles produktioner
 • Hf
  • Design
   • C niveau
 • Hhx
  • It
 • Htx
  • Design og produktion
   • A niveau
 • Korte videregående uddannelser
  • IT- og designuddannelser
   • Designteknolog
   • E-designer
   • It- og elektronikteknolog
   • Multimediedesigner
 • Mellemlange videregående uddannelser
  • Kreative og kunstneriske uddannelser
 • Stx
  • Multimedier
   • C niveau