Kommentarer

Ea og Aiwan, hæfte uden cd  

Forfattere:
Carsten Borbye Nielsen
Materialetype:
 
Indhold:
Grundbøger og systemer
Målgruppe:
Klassetrin:
3.-10. kl.
Registreret af:
Musiklærerforeningen F.m.b.a.

En korcyklus for børne- og ungdomskor frit efter Josefine Ottesens dejlige eventyr "Fjeren og Rosen". Satserne er et antal gange blevet opført ved korstævner. Her har formen været, at en fortæller danner rammen, og koret synger en sats, når fortælleren er nået til det pågældende sted i historien. Undertiden har der været anvendt virkemidler af teatermæssig karakter undervejs, men det er ikke nødvendigt. En fin mulighed til almindelig skolebrug kunne være, at historien over en periode i brudstykker fortælles til morgensamling eller læses i klassen, og at musikholdene eller skolekoret med mellemrum optræder med en enkelt sats svarende hertil. Til sidst, når historien er fortalt og alle sangene er sunget enkeltvis, kan man så afslutte med en fortællekoncert, hvor alle sangene er med. Hæfte med eller uden cd. 

Bogkortets ID
77405956
Dato for offentliggørelse
8. april 2014
Udgivelsesdato
1. april 2014
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
ISBN
978-87-7612-877-7
Opstilling
  • Folkeskolen
    • Musik
      • Kor (F.58.d)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
128 kr.
Emneord
Børnekor, ngdomskor
Klassetrin
3.-10. kl.