Kommentarer

Psykiske lidelser  

Forfattere:
Birgitte Thomassen
Udgiver:
Frydenlund
Materialetype:
 
Indhold:
Grundbøger og systemer
Målgruppe:
Stx
Psykologi
Hf
Psykologi
Erhvervsuddannelser
Psykologi
Voksenuddannelser
Psykologi
Registreret af:
Frydenlund

Bogen beskriver to kategorier af lidelser. Dels ikke-sygelige lidelser, der kan afhjælpes i psykoterapi, evt. kombineret med medicinsk behandling, og dels de egentlige psykiske sygdomme. De ikke-sygelige psykiske lidelser er angsttilstande (panikangst, generaliseret angst og fobisk angst) og tvangstilstande eller OCD (Obsessive-Compulsive Disorder), hvori indgår både tilstandens tvangstanker samt dens tvangshandlinger. Tilstandene er karakteriseret ved, at den ramte ikke lider af vrangforestillinger, bevarer evnen til at skelne mellem 'jeg' og omverdenen og har erkendelse af sin sygdom. De egentlige psykiske sygdomme kaldes også for psykopatologi. I bogen beskrives forskellige former for depression, bl.a. den maniske tilstand samt forskellige former for skizofreni, der er karakteriseret af vrangforestillinger og hallucinationer. I gennemgangen af de forskellige lidelser beskrives symptomer, de mest almindelige forklaringsmodeller anvendt på lidelsen samt de nyeste forskningsresultater og behandlingsmuligheder. I den forbindelse præsenteres de forskellige retninger inden for psykologien, specielt psykoanalyse og kognitiv adfærdsterapi. Desuden bliver psykiatrisk medicinsk behandling omtalt. Bøgerne henvender sig til flere målgrupper: Til undervisning i psykologi i gymnasiet, på VUC og på de mellemlange videregående uddannelser. Formålet med bøgerne er at imødekomme et behov i psykologiundervisningen for fordybelse i nogle specifikke emner. Derfor tager temaerne afsæt i grundbøgerne indenfor psykologifaget og forudsætter, at læseren har erhvervet sig en vis grundlæggende viden om fagets mest anvendte teorier. Forfatterinfo: Birgitte Thomassen er cand.mag i psykologi, historie og idræt og underviser på Ishøj Gymnasium, CPH West. 

Bogkortets ID
76764
Dato for offentliggørelse
22. januar 2001
Udgivelsesdato
1. december 2000
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Omfang
64 s.
Udgave/version
1. udgave, 1. oplag
ISBN
9788778870711
DK5
61.642
FAUST
23276704
Opstilling
 • Erhvervsuddannelser
  • Psykologi
   • Lærebøger/grundbøger (E.62.a)
 • Gymnasiale uddannelser
  • Psykologi
   • Lærebøger/grundbøger (G.62.a)
 • Ungdoms- og voksenuddannelse
  • Psykologi/Samarbejdslære
   • Lærebøger/grundbøger (V.62.a)
Sprog
Dansk
Pris (ekskl. moms) og vilkår
63,20 kr.
Emneord
Psykiske lidelser, Psykiatri, Psykologi , psykiske sygdomme, psykiske kriser, kriser
Læringsmål
 • Erhvervsuddannelser
  • Grundfag
   • Psykologi
 • Hf
  • Psykologi
 • Stx
  • Psykologi
 • Voksenuddannelser
  • Psykologi