Kommentarer

Antropologisk psykologi. En almenpsykologisk opfattelse af den frie vilje, bevidstheden og selvet  

Forfattere:
Preben Bertelsen
Udgiver:
Frydenlund
Materialetype:
 
Indhold:
Grundbøger og systemer
Målgruppe:
Stx
Psykologi
Hf
Psykologi
Erhvervsuddannelser
Psykologi
Registreret af:
Frydenlund

Bogen handler om, hvad der, psykologisk set, særligt kendetegner os som mennesker. Den henvender sig til psykologer og alle, der interesserer sig for det menneskeliges væsen i et psykologisk perspektiv. Forfatteren behandler spørgsmål som: Har vi en fri vilje, så vi selv kan træffe valg, forme vores tilværelse og forme os som personer? Eller er alt det, der sker med os eller i os, bestemt af psykologiske, sociale og biologiske kræfter, som vi ikke selv er herre over? Som vi måske ikke engang er bevidste om? Hvad vil det i det hele taget sige at have bevidsthed? Og er det overhovedet muligt for os bevidst at forme og vælge vores tilværelse og samvær med andre? På grundlag af de mulige svar opstiller bogen en almen model af det særligt menneskelige. Denne model har to formål: Dels at bidrage til et mere samlet overblik over psykologiens mange tilgange til mennesket. Dels at bidrage til den enkeltes personlige selvforståelse og indblik i det at være et menneske. Dermed anlægger bogen en antropologisk psykologisk synsvinkel. Antropologisk psykologi er en forholdsvis ny almenspykologisk disciplin, som er udviklet på Aarhus Universitet (i samarbejde med Institut for Psykologi på Københavns Universitet). Almenpsykologien har til opgave at fortælle os, hvad det psykiske i det hele taget er for noget. Den antropologiske psykologi har til opgave at fortælle os, hvad der særligt kendetegner den menneskelige psyke. Forfatterinfo: Preben Bertelsen er professor i samfundspsykologi og personlighedspsykologi ved Psykologisk Institut på Aarhus Universitet. Han har udgivet en lang række publikationer og er en af hovedfigurerne inden for antropologisk psykologi i Danmark. Herudover arbejder han med radikaliseringsprocesser, demokratiseringsprocesser, demokratiets psykologi og psykologiens filosofi. 

Bogkortets ID
76740
Dato for offentliggørelse
22. januar 2001
Udgivelsesdato
1. oktober 2000
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Omfang
232 s.
Udgave/version
1. udgave, 2. oplag
ISBN
9788778870681
DK5
13.1
FAUST
23150034
Opstilling
 • Erhvervsuddannelser
  • Psykologi
   • Lærebøger/grundbøger (E.62.a)
Sprog
Dansk
Pris (ekskl. moms) og vilkår
215,20 kr.
Emneord
Almen psykologi , antropologisk psykologi, almen psykologi, psykologi
Læringsmål
 • Erhvervsuddannelser
  • Grundfag
   • Psykologi
 • Hf
  • Psykologi
 • Stx
  • Psykologi