Playing History Serie  

Serietitel:
Playing History
Udgiver:
Serious Games Interactive
Materialetype:
  
Indhold:
Lærervejledning, Prøver, opgaver og test
Målgruppe:
Grundskole
Historie, Kristendomskundskab
Klassetrin:
4.-7. kl., Specialundervisning
Registreret af:
SERIOUS GAMES INTERACTIVE ApS

Playing History-serien handler om at opleve engagerende personlige historier som foregår på spændende tidspunkter i verdenshistorien. Eleven får mulighed for at opleve at være en del af historien indefra på en levende måde. Eleverne lærer om historiske begivenheder, som de ikke kan påvirke, men ser også hvordan begivenhederne påvirkede menneskene, som levede på den tid. Læringprocessen forløber naturligt igennem spillet, mens eleverne træffer deres egne beslutninger indenfor spillets univers. I kraft af interaktiviteten sættes eleven i en unik læringsposition, hvor han/hun skal forholde sig aktivt og opsøgende til viden. Den historiske serie har blandet vundet prisen som Europas bedste læringsspil og været nomineret til en BETT Award. 

Bogkortets ID
75970015
Dato for offentliggørelse
27. februar 2014
Er læremidlet interaktivt?
Ja - i betydelig grad
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja
Særlige krav til udstyr?
Nej
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Dansk
   • Skriftlig og mundtlig fremstilling (F.08.l)
   • Temaer og genrer (F.08.d)
  • Historie
   • Supplerende materiale, temaer (F.33.e)
   • Supplerende materiale, Verden (F.33.d)
  • Mediekundskab/medieteknik (F.55)
  • Religion
   • Etik, filosofi, livsanskuelse (F.64.d)
   • Kristendommen (F.64.b)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Se hjemmesiden.
Emneord
Historie, Magt, Menneskerettigheder, Overlevelse, Pesten, Slavehandel, Vikingerne
Klassetrin
4.-7. kl., Specialundervisning
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Historie
    • 3. - 4. klasse
     • Historiebrug (obligatorisk): Eleven kan fortælle om, hvordan mennesker er påvirket af og bruger historie
      • Historisk bevidsthed (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om personer og hændelser, der tillægges betydning i historien (vejledende mål)
       • Eleven kan forklare, hvorledes de og andre er historieskabte og skaber historie (vejledende mål)
      • Historiske fortællinger (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om særtræk ved historiske fortællinger (vejledende mål)
       • Eleven kan skelne mellem typer af historiske fortællinger (vejledende mål)
      • Historiske scenarier (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om historiske scenarier (vejledende mål)
       • Eleven kan opnå viden om historie gennem brug af historiske scenarier (vejledende mål)
     • Kronologi og sammenhæng (obligatorisk): Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv
      • Familie og fællesskaber (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om fællesskaber før og nu (vejledende mål)
       • Eleven kan sammenligne tidlige tiders familie, slægt og fællesskaber med eget liv (vejledende mål)
      • Historiekanon (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om kanonpunkter (vejledende mål)
      • Livsgrundlag og produktion (obligatorisk område)
       • Eleven kan beskrive ændringer i livsgrundlag og produktion (vejledende mål)
      • Samfund (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om magtforhold og samfundsstrukturer før og nu (vejledende mål)
       • Eleven kan beskrive ændringer i magtforhold og samfundsstrukturer over tid (vejledende mål)
    • 5. - 6. klasse
   • Kristendomskundskab
    • 4. - 6. klasse
Kommentar til brug i undervisningen
Der er ialt 3 spil. Spillene er både på dansk, svensk, norsk og engelsk * Introduktion til materialet (15 min). * Eleverne spiller parvis (45 min). * Eleverne løser opgaver i grupper (15 min). * Afsluttende plenumdiskussion (15 min).