Hent online materiale (0)

Kommentarer

Behovstilpasset gødskning - fra teori til praksis  

Forfattere:
Sterf: oversættelse Karin Juul Hesselsøe, Sandmoseskolen
Udgiver:
Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg
Materialetype:
  
Indhold:
Kopimateriale
Målgruppe:
AMU
Mejeri- og jordbrug (MJE)
Registreret af:
Jordbrugets Uddannelser

Undervisningsmaterialet indeholder et sammendrag af viden og erfaringer om behovstilpasset gødskning. - Fra teori til praksis. 

Bogkortets ID
75775793
Dato for offentliggørelse
21. februar 2014
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Omfang
19
Emneord
Behovstilpasset gødskning, gødskning, kvælstofindhold, gødning,næringsstoffer, lavt kvælstofniveau, højt kvælstofniveau, jordbundsforhold,
Læringsmål
  • AMU
    • Mejeri- og jordbrug (MJE)
      • Etablering og pleje af grønne områder og anlæg