Hent online materiale (0)

Kommentarer

BiB  

Serietitel:
Bibliotek med over tusind digitale bøger inklusiv inspirationsmateriale
Forfattere:
Nick Clausen, Emil Blichfeldt, L. J. Smith, Martin Winckler-Carlsen, Foss Nanna, Martin Vinther Madsen, Christian Nyholm, Tamora Pierce, Rachel Caine, Joan Juanita Andersen, Mette Julin, Pernille Eybye, Haidi W. Klaris, Louise Haiberg, Margaret Weis & Tracy Hickman, Christian Guldager, Gail Carriger, Kirsten Sonne Harild, Benni Bødker, Michael Kamp, Lise Bidstrup, Helene Tegtmeier, Charlotte Fleischer, Andy Weir, og mange flere, Anika Eibe, Brent Weeks, Julie Clausen, Karen Vad Bruun, Jana Oliver, Peter Gotthardt, Rune Fleischer, Dennis Jürgensen, Trudi Canavan, Lene Dybdahl, Ann-Louise Mathiesen, Carina Evytt, Flemming Schmidt, Jon Rex Laugen
Udgiver:
Tellerup A/S
Materialetype:
   
Indhold:
e-bog, Supplerende materiale, Frilæsning, Lærervejledning
Målgruppe:
Grundskole
Børnehaveklassen, Dansk, Dansk som andetsprog - basis, Dansk som andetsprog - supplerende, Engelsk, Tysk
Registreret af:
Tellerup A/S

Hundredvis af skønlitterære digitale bøger med undervisnings- og inspirationsmateriale til din undervisning. Som lærer kan du fremstille dine egne opgaver eller bruge det undervisningsmateriale som ligger på BiB. Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i bøgerne fra Tellerup og du og eleverne kan frit downloade og bruge bøgerne til frilæsning eller undervisning. Med Uni-Login kan du sende opgaver ud til alle eleverne i en klasse eller du kan vælge at sende en opgave til en enkelt elev. Bøgerne kan downloades fra bib.tellerup.dk og fungerer på alle platforme. Formatet er epub(vandmærket). De digitale bøger understøttes af tredieparts digitale læremidler, der kan kompensere for elevers læse- og skrivevanskeligheder. Hele værker(digitale bøger) – ingen uddrag. Det betyder at skolen får en let og enkel tilgang til spændende digitale bøger, og som lærer sikres du at undervisningen sker på fagets præmisser, men med den digitale bogs muligheder. Alle lærerne og eleverne har ubegrænset adgang til digitale bøger både online og offline. 

Bogkortets ID
75740780
Dato for offentliggørelse
19. marts 2014
Udgivelsesdato
22. april 2014
Er læremidlet interaktivt?
Ja - i betydelig grad
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: Alle: PC, MAC, Tablets
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: Alle smartphones og tablets: Android, iOS, Windows
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
Afviklingen sker i alle webbrowsere
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Nej
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Nej
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Priserne er tilgængelige via hjemmesiden, bib.tellerup.dk/info/ Det er muligt at lave et abonnement i 1, 2 og 3 år. Introprisen i første aftaleperiode er på 24 kr pr. elev pr. år. Ved henvendelse fra kommune ydes der ekstra rabat. For nærmere aftale kontakt forlaget. Lærermidlet har ingen CC licens.
Emneord
Fantasy, Science fiction, Horror, Kærlighed, Humor, Barndom, Fremtid, Hekse, Kriminalitet, Krimi, Dyr, Computerspil, Sport, Søskende , Tab, Unge, Venskab, Vampyrer, Besættelse, Biografi, Dramatik, Gys, Letlæsning, Spænding, Myter, Misbrug, Drager, Kæledyr, Historisk, Ægteskab, Urban fantasy, Thriller, Tween, Teenageliv, Paranormalt
Læringsmål
 • AMU
  • Grundfag
   • Dansk
   • Dansk som andetsprog
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Børnehaveklassen
    • Børnehaveklassen
     • Sprog: Eleven er opmærksom på forskellige måder at anvende sprog på
      • Fortælling
       • Eleven har viden om fortællestruktur i fakta og fiktion
       • Eleven kan gengive indhold af tekster
      • It og digitale medier
       • Eleven kan eksperimentere med digitale medier i arbejdet med sprog
      • Læsning
       • Eleven kan eksperimentere med at læse små tekster i forskellige medier
   • Dansk
    • 1. - 2. klasse
     • Læsning: Eleven kan læse enkle tekster sikkert og bruge dem i hverdagssammenhænge
      • Afkodning
      • Sammenhæng
      • Sprogforståelse
      • Tekstforståelse
    • 3. - 4. klasse
     • Fortolkning: Eleven kan forholde sig til velkendte temaer i eget og andres liv gennem undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster
      • Oplevelse og indlevelse
      • Undersøgelse
       • Eleven har viden om personkarakteristik
       • Eleven kan undersøge personers motiver, konflikter og handlinger
    • 5. - 6. klasse
     • Fortolkning: Eleven kan forholde sig til almene temaer gennem systematisk undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster
      • Fortolkning
       • Eleven har viden om motiv og tema
       • Eleven kan sammenfatte sin fortolkning
      • Oplevelse og indlevelse
       • Eleven har viden om måder at udtrykke teksters stemning på
       • Eleven kan udtrykke en æstetisk teksts stemning
    • 7. - 9. klasse
     • Fremstilling: Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation
      • Fremstilling
      • Præsentation og evaluering
   • Dansk som andetsprog - basis
    • 1. – 9. klasse
     • Læsning: Eleven kan læse og forstå enkle tekster
   • Dansk som andetsprog - supplerende
    • 3. - 5. klasse
    • 6. - 7. klasse
     • Læsning: Eleven kan læse og forstå tekster i forhold til genre og fag
    • 8. - 9. klasse
     • Læsning: Eleven kan læse, forstå og vurdere tekster i forhold til genre og fag
    • Børnehaveklassen - 2. klasse
   • Engelsk
    • 1. - 4. klasse
     • Skriftlig kommunikation: Eleven kan forstå og skrive hyppige ord og udtryk samt korte tekster om hverdagsemner på engelsk
      • Læsning
    • 5. - 7. klasse
     • Skriftlig kommunikation: Eleven kan forstå og skrive kortere tekster i forskellige genrer på engelsk
      • Læsning
   • Tysk
    • 5. - 7. klasse
     • Skriftlig kommunikation: Eleven kan kommunikere på tysk skriftligt om nære emner i et meget enkelt og forståeligt sprog
      • Læsning
      • Sprogligt fokus
      • Tekster og medier
       • Eleven kan arbejde med information i enkle tekster og billeder
Kommentar til brug i undervisningen
BiB kan primært benyttes som frilæsning i undervisnings regi og supplerende opgavesystem til danskfaglige undervisningsforløb i hele grundskolen. Samt i Engelsk og tysk faglig sammenhæng. Titlerne i BiB kan benyttes til opgaveskrivning. Hver enkelt titel i BiB, kan efter eget valg, ubegrænset, udvælges til opgavebrug eller frilæsning. Den enkelte faglærer har mulighed for at benytte eksisterende opgaver/inspirations materialer i lektionsforberedelsen i Dansk. Der er mulighed for at rette de enkelte opgaver til den enkelte elev, gruppe eller klasse. Denne indarbejdede funktion, giver i høj grad læreren mulighed for at undervisningsdifferentierer, temaforløb o.l. Dette sikrer en høj grad af dialog og interaktivitet mellem Faglæreren og eleven. Faglæreren behøver ikke selv lave opgaverne, da der er flere opgaver til rådighed. BiB har også et voksende antal engelske og tyske titler, der uden problemer kan benyttes i undervisningen. I løbet af 2015 vil der også komme tyske titler. Alle titler i BiB kan også bruges til frilæsning.