Kommentarer

FED Erhvervsøkonomi - iBog®  

Forfattere:
Henrik Højmark, Marianne Poulsen, Gitte Størup, Birgitte Schou, Knud Erik Bang
Materialetype:
  
Indhold:
iBog
Målgruppe:
Stx
Erhvervsøkonomi
Registreret af:
FORLAGET SYSTIME A/S

Erhvervsøkonomi iBog® henvender sig især til hg-elever og dækker niveauerne F, E og D. Som iBog® samler materialet lærebog og opgavesamling, så eleven kan springe mellem teori og opgaver niveau for niveau. Men derudover indeholder iBogen en masse ekstra materiale: Videoklip med eksperter og virksomhedsrepræsentanter, der sikrer praksisnærhed, Interaktive opgaver, Quizzer, hvor eleven leger sig gennem stoffet og får points for besvarelserne, Opgaver, der træner eleven i arbejdet med IT-værktøjer, Caseopgaver til brug ved eksamenstræning, Opgaver til økonomisystemerne Axapta, C5 online og e-conomic, Værktøjskasse med oversigter og skabeloner, der støtter eleven under opgaveaveløsningen, En overskuelig lærer- og elevvejledning med omfattende forløbsbeskrivelser og adgang til nye opgavetyper (fx blandede bolsjer), hvor du kan hente inspiration til arbejdet med forskellige læringsstile. iBogen giver gode muligheder for at tilrettelægge en varieret og differentieret undervisning. 

Bogkortets ID
75728407
Dato for offentliggørelse
20. februar 2014
Udgivelsesdato
7. februar 2011
Er læremidlet interaktivt?
Ja - i betydelig grad
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: http://info.systime.dk/support/teknisk-information-om-webudgivelser
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: http://info.systime.dk/support/teknisk-information-om-webudgivelser
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
http://info.systime.dk/support/teknisk-information-om-webudgivelser
Anvendes et autentifikationssystem?
Ja: UNI-Login, + Min konto (https://konto.systime.dk/). UNI-Login knyttes til Min Konto og derefter kan man fremover logge ind med sit UNI-Login.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Omfang
30 præsentationsvideoer | 30 revisorvideoer | 17 Thaysen/Christensen-videoer | 13 GrünBag-videoer | 260 almindelige opgaver | 800 interaktive opgaver | 20 tjekopgaver | 20 informationssøgningsopgaver | 25 caseopgaver | 34 selvrettende opgaver | Opgav
Udgave/version
1. udgave 1. oplag
ISBN
9788761629173
Opstilling
  • Gymnasiale uddannelser
    • Erhvervsøkonomi (G.16)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
http://www.systime.dk/erhvervsokonomi-fed.html
Emneord
Erhvervsøkonomi, Opgaver, Quizzer, IT-værktøjer, Video, Praksisnærhed, Axapta, C5
Læringsmål
  • Stx
    • Erhvervsøkonomi