Hent online materiale (0)

Kommentarer

FED Salg og service - iBog®  

Forfattere:
Nettie Hvam Pape, Bruno Sørensen
Materialetype:
  
Indhold:
iBog
Målgruppe:
Korte videregående uddannelser
Handelsuddannelser og økonomiske uddannelser
Registreret af:
FORLAGET SYSTIME A/S

iBogen sos.systime.dk åbner faget Salg og service og gør brug af netmediets mange muligheder. Materialet er tilrettelagt, så der er mange forskellige veje ind i faget for at gøre det lettere at lave differentiering og variation. iBogen rummer bl.a. videopræsentationer af fx Maslows behovspyramide og interaktive ordforklaringer. Materialet er opbygget i F-, E- og D-niveau. Gennemgående figurer i materialet er familien Sund og Starkesen, som man følger både som forbrugere og som ansatte i forskellige virksomheder. Familien bor og arbejder i nærheden af SOS City Center, som rummer en lang række virksomheder. Familien kommer i dagligdagen i berøring med virksomhederne - de træner fx i City Motion, køber ind i City Super og hænger ud i Street Coffee. Datteren Liv har et studiejob i analysebureauet McPhone A/S, sønnen Bo er i lære i supermarkedet City Super, og mor Rie er salgsassistent i skobutikken Fashion Shoe. Med familien som hovedpersoner kommer man rundt i SOS City og gennemgår undervejs relevant teori. Samtidig optræder familien og virksomhedernes også i de tilknyttede opgaver. Materialet rummer både 5 hurtige til de små grå efter de enkelte afsnit, uddybende opgaver og quizzer efter hvert kapitel og efter hvert niveau. Materialet er praksisnært sigter mod caseeksamen og rummer en række eksamenslignende cases. Desuden er der også lavet videoopgaver til materialet. 

Bogkortets ID
75669305
Dato for offentliggørelse
18. februar 2014
Udgivelsesdato
19. august 2011
Er læremidlet interaktivt?
Ja - i betydelig grad
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: http://info.systime.dk/support/teknisk-information-om-webudgivelser
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: http://info.systime.dk/support/teknisk-information-om-webudgivelser
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
http://info.systime.dk/support/teknisk-information-om-webudgivelser
Anvendes et autentifikationssystem?
Ja: UNI-Login, + Min konto (https://konto.systime.dk/). UNI-Login knyttes til Min Konto og derefter kan man fremover logge ind med sit UNI-Login.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Omfang
15 videoer | 130 interaktive opgaver | 110 opgaver | 8 cases | 150 illustrationer | 250 ordforklaringer | 150 sider | eBog
Udgave/version
1. udgave 1. oplag
ISBN
9788761628497
Opstilling
 • Erhvervsuddannelser
  • HG - handelsskolernes grundforløb
   • Detail (E.25.d)
   • Generelt (E.25.a)
   • Handel (E.25.e)
   • Kontor (E.25.b)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
http://www.systime.dk/salg-og-service.html
Emneord
Salg, Service, Maslow, Sund, Cases, Materialer
Læringsmål
 • Korte videregående uddannelser
  • Handelsuddannelser og økonomiske uddannelser