Begreb om dansk. Litteratur, sprog og medier - iBog®  

Forfattere:
Claus Nielsen, Birgitte Darger, Lezuik Hansen
Materialetype:
  
Indhold:
iBog
Målgruppe:
Hhx
Dansk
Htx
Dansk
Stx
Dansk
Hf
Dansk
Registreret af:
FORLAGET SYSTIME A/S

Hvordan analyserer man en litterær tekst? Hvad skal der til for at en kommunikation lykkes? Hvilke synsvinkler kan man lægge på analyse af en Facebook-tråd? Svarene kan man finde i Begreb om dansk, der er en indføring i danskfagets tre stofområder: litteratur, sprog og medier. Bogen anlægger en anvendelsesorienteret tilgang til faget og gennemgår metodiske greb til arbejdet med at læse, forstå, analysere og fortolke tekster i bred forstand. De faglige grundbegreber defineres og afprøves på en bred vifte af teksttyper, og de følges op af skriftlige opgaver der kan bruges, når tekstanalysen skal påbegyndes, anvendelsen af begreberne skal trænes, og analyserne skal formidles. 

Bogkortets ID
75553903
Dato for offentliggørelse
14. februar 2014
Udgivelsesdato
15. august 2012
Er læremidlet interaktivt?
Ja - i betydelig grad
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: http://info.systime.dk/support/teknisk-information-om-webudgivelser
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: http://info.systime.dk/support/teknisk-information-om-webudgivelser
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
http://info.systime.dk/support/teknisk-information-om-webudgivelser
Anvendes et autentifikationssystem?
Ja: UNI-Login, + Min konto (https://konto.systime.dk/). UNI-Login knyttes til Min Konto og derefter kan man fremover logge ind med sit UNI-Login.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Omfang
17 videoklip | 25 lydklip | 115 opgaver | 40 primærtekster | 40 illustrationer | 300 sider |eBog
Udgave/version
1. udgave 1. oplag
ISBN
9788761648884
Opstilling
 • Gymnasiale uddannelser
  • Dansk
   • Indføring i tekstlæsning (G.08.b)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
http://www.systime.dk/begreb-om-dansk-grundbog-og-antolog.html
Emneord
Dansk, Litteratur, Sprog, Medier
Læringsmål
 • Hf
  • Dansk
 • Hhx
  • Dansk
 • Htx
  • Dansk
 • Stx
  • Dansk