Web-baseret undervisningsmateriale til uddannelsen "Syn af boliger, råderet og vedligeholdelsesordninger"  

Serietitel:
Syn af boliger, råderet og vedligeholdelsesordninger
Forfattere:
Udarbejdet i samarbejde med SUS, Kim Hansen, AMU Hoverdal og Nanni Oxbøll
Materialetype:
   
Indhold:
iBog
Målgruppe:
AMU
Service (SUS)
Registreret af:
SUS- Serviceerhvervenes Uddannelses Sekretariat

Dette websted er udviklet som et stykke værktøj til brug i undervisningen af de ejendomsfunktionærer, der udfører syn af boliger i forbindelse med fraflytning i den almene boligsektor. Webstedet kan også benyttes som et supplement til andre kurser inden for ejendomsserviceuddannelsen. 

Bogkortets ID
75438580
Dato for offentliggørelse
10. februar 2014
Udgivelsesdato
10. februar 2014
Er læremidlet interaktivt?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Udgave/version
1. udgave
Emneord
Syn af boliger
Læringsmål
  • AMU
    • Service (SUS)
      • Ejendomsservice