Kommentarer

Alle Tiders Dansk, Børnehaveklasse, Aktivitetsbog  

Serietitel:
Alle Tiders Dansk
Forfattere:
Ulla Nielsen, Margit Broust Jensen, Susann Mukakasa, Estrid Tomasson
Udgiver:
Alinea
Materialetype:
 
Indhold:
Engangsmateriale
Målgruppe:
Grundskole
Børnehaveklassen
Klassetrin:
0. kl.
Registreret af:
LINDHARDT OG RINGHOF FORLAG A/S

Forfatteren Charlotte Blay har skrevet 10 fantasifulde historier om Prins Purk på eventyrslottet. Til hver historie er der en sang med musik og sang af Povl Kjøller. Charlotte Blays historier om Prins Purk binder årets emner sammen. I forbindelse med historierne kan der arbejdes med følgende temaer: uglen, høst/efterår, eventyr - drager, nat/dag - følelser, byen - post,sørøvere - en øde ø, opfindelser, små dyr, elverfolk - afslutningsfest. Hvert afsnit af oplæsningshistorien lægger op til et møde/introduktion af 2-3 bogstaver. Børnenes nysgerrighed om skriftsproget "vækkes" gennem de aktiviteter og eksperimenter, der lægges op til i Aktivitetsbogen. Der lægges op til: at børnene går på opdagelse i skriftsproget, at den sproglige bevidsthed integreres i emnerne, at børnene bruger fantasien, at børnene tænker, taler, reflekterer og undersøger , at der tages udgangspunkt i barnets styrkeområder. Materialet lægger op til integreret undervisning: Læseforberedende aktiviteter, indføring i mængder/tal og former, natur/teknik, krative aktiviteter. 

Bogkortets ID
75336
Dato for offentliggørelse
8. oktober 1999
Udgivelsesdato
1. januar 2003
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Omfang
72 sider
Udgave/version
1. udgave, 13. oplag
ISBN
978-87-23-00500-7
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Dansk, begynderundervisning
   • Bogstavindlæring/bogstavtræning (F.07.g)
   • Dansksystemer (F.07.e)
   • Ordindlæring/ordtræning (F.07.h)
   • Sproglig træning og begrebsindlæring (F.07.f)
Sprog
Dansk
Pris (ekskl. moms) og vilkår
52,00 kr.
Emneord
ordindlæring, bogstavindlæring, begrebsindlæring, bogstavtræning, sproglig træning, ordtræning
Klassetrin
0. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Børnehaveklassen
    • Børnehaveklassen
     • Kreative og musiske udtryksformer (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig i billeder, musik og drama
      • Fremstilling (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om basale redskaber og teknikker inden for billeder, musik og drama (vejledende mål)
       • Eleven kan eksperimentere med egne udtryk i billeder, musik og drama alene og i fællesskab (vejledende mål)
     • Naturfaglige fænomener (obligatorisk): Eleven kan ud fra viden og erfaring færdes iagttagende i naturen
      • Årets gang (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om årets rytme i Danmark (vejledende mål)
       • Eleven kan forbinde vejrfænomener til årstiderne (vejledende mål)
     • Sprog (obligatorisk): Eleven er opmærksom på forskellige måder at anvende sprog på
      • Fortælling (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om fortællestruktur i fakta og fiktion (vejledende mål)
       • Eleven kan gengive indhold af tekster (vejledende mål)
      • Læsning (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om læseretning og enkle ordlæsestrategier (vejledende mål)
       • Eleven kan eksperimentere med at læse små tekster i forskellige medier (vejledende mål)
      • Samtale (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om talesprogets funktioner (vejledende mål)
       • Eleven kan veksle mellem at lytte og udtrykke sig (vejledende mål)
      • Skrivning (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om det alfabetiske princip, skriveretning og sætningsopbygning (vejledende mål)
       • Eleven kan eksperimentere med at skrive små tekster (vejledende mål)
      • Sproglig bevidsthed (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om bogstavlydforbindelser og enkle regler for ord- og sætningsdannelse (vejledende mål)
       • Eleven kan eksperimentere med rim, bogstavlyde, ord og sætningsdannelse (vejledende mål)