Christian Krohg - Tiden omkring Kristiania-bohemen / Det Moderne Gennembrud  

Forfattere:
Kunstforeningen GL STRAND
Materialetype:
   
Indhold:
Kopimateriale
Målgruppe:
Grundskole
Billedkunst, Billedkunst - valgfag, Dansk, Historie
Hhx
Dansk, Samfundsfag
Htx
Dansk, Samfundsfag
Stx
Billedkunst, Dansk, Historie
Hf
Billedkunst, Dansk, Historie
Mellemlange videregående uddannelser
Kreative og kunstneriske uddannelser
Korte videregående uddannelser
Handelsuddannelser og økonomiske uddannelser, IT- og designuddannelser, Kreative og kunstneriske uddannelser
Klassetrin:
5.-10. kl.
Registreret af:
DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND GL STRAND

Norske Christian Krohg (1852-1925) var en af sin tids mest banebrydende kunstnere. I 1880erne var hans største projekt at engagere og gribe publikum med sine alvorlige og ærlige skildringer af forskellige typer fra sin samtids arbejderklasse. GL STRAND har udarbejdet to undervisningsmaterialer som inspiration til at arbejde med udstillingen om Christian Krohg både før, under og efter besøget i GL STRAND. Det ene med fokus på Det Moderne Gennembrud, det andet mere generelt om Christian Krohgs virke. Undervisningsmaterialerne henvender sig til ungdomsuddannelser og folkeskolens mellem- og udskolingstrin og er henvendt til både billedkunst-, dansk- og historieundervisningen. 

Bogkortets ID
75282425
Dato for offentliggørelse
5. februar 2014
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Nej
Særlige krav til udstyr?
Nej
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Emneord
Kultur og læring, Maleri, Det moderne gennembrud, Realisme, Naturalisme, Kunst, Portræt, Kristiania, Boheme, Billedkunst, Sædelighedsfejden, Politik, 1880-1900, Arbejderklasse, Billedanalyse, Historie, Dansk, Museum, Kunstneriske retninger og perioder, Kunsthistorie, 1800-tallet, Familie, Norge
Klassetrin
5.-10. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Billedkunst
   • Billedkunst - valgfag
   • Dansk
   • Historie
 • Hf
  • Billedkunst
  • Dansk
  • Historie
 • Hhx
  • Dansk
  • Samfundsfag
 • Htx
  • Dansk
  • Samfundsfag
 • Korte videregående uddannelser
  • Handelsuddannelser og økonomiske uddannelser
  • IT- og designuddannelser
  • Kreative og kunstneriske uddannelser
 • Mellemlange videregående uddannelser
  • Kreative og kunstneriske uddannelser
 • Stx
  • Billedkunst
  • Dansk
  • Historie