Hent online materiale (0)

Kommentarer

Energi på lager  

Forfattere:
'Energi på lager' er skrevet af CASE’s egne kommunikationsansatte i samarbejde med interne og eksterne fagfolk herunder forskere, lærere, elever og lærebogsforfattere.
Materialetype:
     
Indhold:
Aktiviteter - laborativt materiale, AV-materiale, e-bog, Engangsmateriale, Kopimateriale, Lærervejledning, Prøver, opgaver og test
Målgruppe:
Grundskole
Fysik/kemi
Klassetrin:
8.-10. kl.
Registreret af:
Danmarks Tekniske Universitet Institut for Fysik

‘Energi på lager’ retter sig mod fysik/kemi-undervisningen i 8. og 9. klasse. Formålet er at fortælle eleverne om den forskning, der foregår netop nu inden for vedvarende energi. Eleverne præsenteres for teknologier og forskningsresultater, der kan være med til at løse de udfordringer, deres egen fremtid bliver præget af. Materialet formidler ikke kun forskningen i CASE, men præsenterer også mange andre spændende forslag og forskningsresultater inden for udnyttelse af vedvarende energi. Desuden fremhæves personlige fortællinger om unge forskere for at inspirere eleverne og give dem et indblik i livet som forsker. 'Energi på lager' er skrevet af CASE’s egne kommunikationsansatte i samarbejde med interne og eksterne fagfolk herunder forskere, lærere, elever og lærebogsforfattere. Det samlede undervisningsmateriale består af en elevbog, tilhørende eksperimenter og lærervejledning samt otte korte film. Materialet blev distribueret til alle landets grundskoler i juni 2011, og kan desuden downloades fra www.energipaalager.dk, hvor der også findes supplerende materiale og elevbogen som e-bog. 

Bogkortets ID
74512377
Dato for offentliggørelse
14. januar 2014
Udgivelsesdato
1. juni 2011
Er læremidlet interaktivt?
Ja
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: Stationær og bærbar pc
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
Alle
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Omfang
Elevbog (112 s.), eksperimenthæfte (95 s.) lærevejledning (40 s.), film (8 x 4-7 min.)
Udgave/version
1
ISBN
978-87-87669-29-0 (elevbog)
Emneord
Energi, lagring, katalyse, katalysator, vedvarende energi, solen, biomasse, ammoniak, CO2, fossile brændstoffer, forskning, forskere, hydrogen
Klassetrin
8.-10. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Fysik/kemi
    • 10. klasse
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold med fysik/kemi
      • Argumentation (obligatorisk område)
      • Faglig læsning og skrivning (obligatorisk område)
      • Formidling (obligatorisk område)
      • Ordkendskab (obligatorisk område)
     • Perspektivering (obligatorisk): Eleven kan perspektivere fysik/kemi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse
      • Energiomsætning (obligatorisk område)
      • Perspektivering i naturfag (obligatorisk område)
      • Stof og stofkredsløb (obligatorisk område)
     • Undersøgelse (obligatorisk): Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i fysik/kemi
      • Energiomsætning (obligatorisk område)
      • Stof og stofkredsløb (obligatorisk område)
      • Undersøgelser i naturfag (obligatorisk område)
    • 7. - 9. klasse
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold med fysik/kemi
      • Argumentation (obligatorisk område)
       • Eleven kan formulere en påstand og argumentere for den på et naturfagligt grundlag (vejledende mål)
      • Faglig læsning og skrivning (obligatorisk område)
       • Eleven kan målrettet læse og skrive tekster i naturfag (vejledende mål)
      • Formidling (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om metoder til at formidle naturfaglige forhold (vejledende mål)
       • Eleven kan kommunikere om naturfag ved brug af egnede medier (vejledende mål)
      • Ordkendskab (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om ord og begreber i naturfag (vejledende mål)
       • Eleven kan mundtligt og skriftligt udtrykke sig præcist og nuanceret ved brug af fagord og begreber (vejledende mål)
     • Modellering (obligatorisk): Eleven kan anvende og vurdere modeller i fysik/kemi
      • Energiomsætning (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om energiomsætninger (vejledende mål)
       • Eleven har viden om naturgivne og menneskeskabte energikæder (vejledende mål)
       • Eleven kan med enkle modeller visualisere energiomsætninger (vejledende mål)
       • Eleven kan med modeller forklare energiomsætninger (vejledende mål)
      • Modellering i naturfag (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om modellering i naturfag (vejledende mål)
       • Eleven kan anvende modeller til forklaring af fænomener og problemstillinger i naturfag (vejledende mål)
      • Stof og stofkredsløb (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om kemiske symboler og reaktionsskemaer (vejledende mål)
       • Eleven har viden om reaktioner og processer i centrale stofkredsløb (vejledende mål)
       • Eleven kan med modeller forklare stofkredsløb i naturen (vejledende mål)
       • Eleven kan med repræsentationer beskrive kemiske reaktioner (vejledende mål)
     • Perspektivering (obligatorisk): Eleven kan perspektivere fysik/kemi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse
      • Energiomsætning (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om energikilder og energiomsætning ved produktion og forbrug (vejledende mål)
       • Eleven har viden om energiressourcer og energikvalitet (vejledende mål)
       • Eleven har viden om udvikling i samfundets energibehov (vejledende mål)
       • Eleven kan identificere energiomsætninger i den nære omverden (vejledende mål)
       • Eleven kan vurdere ændring i energikvalitet ved energiomsætninger i samfundet (vejledende mål)
      • Perspektivering i naturfag (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om aktuelle problemstillinger med naturfagligt indhold (vejledende mål)
       • Eleven har viden om interessemodsætninger knyttet til bæredygtig udvikling (vejledende mål)
       • Eleven kan beskrive naturfaglige problemstillinger i den nære omverden (vejledende mål)
       • Eleven kan forklare sammenhænge mellem naturfag og samfundsmæssige problemstillinger og udviklingsmuligheder (vejledende mål)
      • Produktion og teknologi (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om centrale teknologiske gennembrud (vejledende mål)
       • Eleven har viden om teknologiers påvirkning og effekt på naturgrundlaget (vejledende mål)
       • Eleven har viden om teknologi i industri og landbrug (vejledende mål)
       • Eleven kan beskrive sammenhænge mellem råstoffer, processer og produkt (vejledende mål)
      • Stof og stofkredsløb (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om egenskaber ved materialer og kemikalier (vejledende mål)
       • Eleven har viden om ændringer i atmosfærens sammensætning (vejledende mål)
       • Eleven kan beskrive fotosyntesens og forbrændingsprocessers betydning for atmosfærens sammensætning (vejledende mål)
     • Undersøgelse (obligatorisk): Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i fysik/kemi
      • Energiomsætning (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om elektriske og magnetiske fænomener (vejledende mål)
       • Eleven har viden om energiformer (vejledende mål)
       • Eleven har viden om energistrømme og energiforsyning (vejledende mål)
       • Eleven kan eksperimentere med energiomsætning hvori elektricitet og magnetisme indgår (vejledende mål)
       • Eleven kan undersøge energiomsætning (vejledende mål)
       • Eleven kan undersøge transport og lagring af energi i naturgivne og menneskeskabte processer (vejledende mål)
      • Partikler, bølger og stråling (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om bølgetyper, lyd- og lysfænomener (vejledende mål)
       • Eleven har viden om stråling (vejledende mål)
       • Eleven kan undersøge typer af stråling (vejledende mål)
      • Stof og stofkredsløb (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om carbons og nitrogens kredsløb (vejledende mål)
       • Eleven har viden om kemiske reaktioner og stofbevarelse (vejledende mål)
       • Eleven har viden om stoffers fysiske og kemiske egenskaber (vejledende mål)
       • Eleven kan analysere dele af stofkredsløb (vejledende mål)
       • Eleven kan undersøge enkle reaktioner mellem stoffer (vejledende mål)
       • Eleven kan undersøge grundstoffer og enkle kemiske forbindelser (vejledende mål)
      • Undersøgelser i naturfag (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om undersøgelsesmetoders anvendelsesmuligheder og begrænsninger (vejledende mål)
       • Eleven kan formulere og undersøge en afgrænset problemstilling med naturfagligt indhold (vejledende mål)
       • Eleven kan indsamle og vurdere data fra egne og andres undersøgelser i naturfag (vejledende mål)
       • Eleven kan konkludere og generalisere på baggrund af eget og andres praktiske og undersøgende arbejde (vejledende mål)