Hent online materiale (0)

Kommentarer

Ind I Kampen  

Udgiver:
OPGANG2
Materialetype:
   
Indhold:
Supplerende materiale
Målgruppe:
Erhvervsuddannelser
Fastholdelse/øget gennemførelse, Kompetenceudvikling af medarbejdere, Skolemiljø
Registreret af:
Den selvejende institution OPGANG2

POLARISERING – MODSÆTNINGSFORHOLD – EKSKLUSION/ INKLUSION IND I KAMPEN er et humorfyldt dialogarrangement for medarbejdere på ungdomsuddannelser. IND I KAMPEN skaber dialog blandt skolens medarbejdere om polarisering, mistillid og oplevelser af modsætningsforhold (elev/ elev, elev/lærer, elev/ samfund). IND I KAMPEN bidrager til at styrke skolens og medarbejdernes håndtering og forebyggelse af forhold, der ekskluderer enkeltelever/ grupper af elever. IND I KAMPEN består af fem filmatiserede klip fra teaterforestilling, som er suppleret af oplæg til dialog i grupper og i plenum. Arrangementet kræver en dialogvært, som leder arrangementet. Der er udarbejdet inspirationsmateriale til dialogværten, som giver inputs til form og indhold. Men arrangementet kan naturligvis tilpasses lokale forhold og dilemmaer. 

Bogkortets ID
73510335
Dato for offentliggørelse
12. december 2013
Udgivelsesdato
1. januar 2014
Er læremidlet interaktivt?
Ja
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: Alle
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: Alle
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
Alle
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Slutbrugere
Underviser
Omfang
Anslået varighed: 2 timer
Opstilling
 • Erhvervsuddannelser
  • Arbejdsmiljø/Miljø
   • Arbejdsmiljø (E.02.a)
Emneord
Polarisering , Modsætningsforhold, inklusion, eksklusion, lærer-elevrelation
Læringsmål
 • Erhvervsuddannelser
  • På tværs
   • Fastholdelse/øget gennemførelse
   • Kompetenceudvikling af medarbejdere
   • Skolemiljø
Kommentar til brug i undervisningen
Dialogarrangement for medarbejdere med en varighed på cirka 2 timer