DYR I VAND  

Forfattere:
Jan Østrup KingoConsult, Charlotte Schuldt KingoConsult
Materialetype:
  
Indhold:
App, Aktiviteter - laborativt materiale, Supplerende materiale
Målgruppe:
Grundskole
Biologi, Natur/teknologi, Naturfag
Stx
Biologi, Naturvidenskabeligt grundforløb
Hf
Biologi, Naturvidenskabelig faggruppe
Klassetrin:
5.-10. kl., Specialundervisning
Registreret af:
KingoConsult ApS

DYR I VAND er en app til i-pad. DYR I VAND understøtter en vandløbsundersøgelse vurderet efter Dansk Vandløbs Fauna Index. Målgruppe: Biologi, natur/teknik i 5-6 klasse i folkeskolen, biologi og naturvidenskabeligt grundforløb i gymnasiet. Undervisningsforløb DYR I VAND giver en interaktiv indgang til at gennemføre undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning. DYR I VAND lægger op til planlægning og udførelse af en undersøgelse, som den kommunerne bruger som redskab til at vurdere vandløbskvalitet. Metoden demonstrerer en eksperimentel anvendelse af biologi, som involverer både laboratorie- og feltarbejde. DYR I VAND kan anvendes i et selvstændigt forløb om vandløbskvalitet eller indgå som et element i et længere forløb. 3 hovedfunktioner • DYR I VAND indeholder et leksikon, som giver eleverne mulighed for fordybelse i undersøgelsen af smådyrene, viden om samspillet mellem smådyrene og det miljø, de lever i og faglig baggrund for at forstå betydningen af biodiversitet, bæredygtig udvikling og miljøbeskyttelse. • DYR I VAND indeholder et interaktivt billedopslag, hvor eleverne kan hælde dyrene, de finder, ned i en virtuel spand. Når undersøgelsen afsluttes vil app’en beregne vandløbskvaliteten vurderet efter Dansk Vandløbs Fauna Index på baggrund af indholdet i spanden. • DYR I VAND indeholder en rapportskabelon, hvor eleverne selv kommenterer deres arbejde og tager billeder af vandløbet og omgivelserne. Eleverne opfordres til at analysere og bearbejde deres resultater og opstille løsningsmodeller for de problemer, som de afdækker i deres undersøgelse. Rapporten, der kan printes ud som poster, bliver genereret som slutprodukt i DYR I VAND. Rapporten kan lægges i Dropbox og åbnes i f.eks. ”iBooks” eller ”Explain Everything”. Eleverne kan formidle deres resultater og ideer til andre elever, til forældre eller kommunen gennem rapporten/posteren med elevernes tekst og billeder. Eleverne opnår forudsætninger for at deltage aktivt i samfundsdebatten om Natur og miljø, og får mulighed for at handle lokalt. 

Bogkortets ID
73236784
Dato for offentliggørelse
5. december 2013
Udgivelsesdato
11. november 2013
Er læremidlet interaktivt?
Ja - i betydelig grad
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: iPad, alle
Særlige krav til udstyr?
Nej
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Udgave/version
1,3
Pris (ekskl. moms) og vilkår
25 kroner
Emneord
vandløb , app, iPad, makroindeks, biologi, feltundersøgelse, dyr, miljø, biodiversitet, vandløbsundersøgelse, bæredygtig, interaktiv, rapport, vandløbsdyr, billede, åen, å
Klassetrin
5.-10. kl., Specialundervisning
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Biologi
   • Natur/teknologi
   • Naturfag
 • Hf
  • Biologi
  • Naturvidenskabelig faggruppe
 • Stx
  • Biologi
  • Naturvidenskabeligt grundforløb
Kommentar til brug i undervisningen
Fra 2 moduler, 4 timer, op til længere forløb med vandløb og miljø. App'en indeholder både en undersøgelses del, en leksikon del og et rapportskrivnings modul. Forløb kan gennemføres i felten eller i felten og klassen.