Hent online materiale (0)

Kommentarer

DOFT 105, 2011  

Materialetype:
  
Indhold:
Opslagsværk og samlinger, Frilæsning
Målgruppe:
Dagtilbud
Naturen og naturfænomener
Grundskole
Biologi
Voksenuddannelser
AVU
Registreret af:
DANSK ORNITOLOGISK FORENING

DOFT er Dansk Ornitologisk Forenings videnskabelige tidsskrift, der offentliggør resultaterne af originale fugleundersøgelser – især fra Danmark, Grønland og Færøerne – samt oversigtsartikler. Tidsskriftet bringer artikler skrevet af foreningens amatør¬ornitologer og faglige grupper samt af studenter og professionelle ornitologer. DOFT bidrager dermed til den faglige platform for Dansk Ornitologisk Forenings fredningspolitiske virke. Materialet er udgivet med støtte fra Undervisningsministeriets udlodningsmidler. 

Bogkortets ID
71899653
Dato for offentliggørelse
4. november 2013
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Nej
Særlige krav til udstyr?
Nej
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Slutbrugere
Underviser
Redaktør
Hans Meltofte
Emneord
Fugleundersøglser, Danmark, Færøerne, Grønland, Ornitolog, Ornitologi, Naturbeskyttelse
Læringsmål
 • Voksenuddannelser
  • AVU
   • Naturvidenskab
    • Basis niveau
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Biologi
 • Dagtilbud
  • Tema
   • Naturen og naturfænomener