Kommentarer

Anna og Nova. En magisk fabel om Jordens overlevelse  

Forfattere:
Jostein Gaarder
Udgiver:
Høst & Søn
Materialetype:
 
Indhold:
Supplerende materiale, Frilæsning
Målgruppe:
Klassetrin:
7.-10. kl.
Registreret af:
ROSINANTE&CO A/S

Anna og Nova er en historie om, hvad der kan ske med Jorden, hvis vi ikke kommer til fornuft og påtager os vores ansvar som verdensborgere. Anna har altid haft en livlig fantasi, og hun er samtidig voldsomt optaget af spørgsmålet om menneskets plads i verden og menneskets påvirkning af verden. Konkret truslen mod klimaet og mod den biologiske mangfoldighed anno 2012. Hun har drømme om verden 70 år fremme i tiden, og i den drømmeverden optræder hun som sit eget oldebarn, Nova. Det er en drømmeverden efter klimakatastrofen, hvor miljøflygtninge fra et overophedet sted i den arabiske verden kan træffes i Bergen, undervejs på deres dromedarer mod ukendt bestemmelsessted. I år 2082 har Jorden mistet meget af sin skønhed: Vandstanden er steget, store økosystemer er ødelagt, og tusinder af plante- og dyrearter er udryddet. Kan Anna og Nova gøre noget, så verden får en ny chance? "Du skal gøre det for den næste generation, som du ønsker, at den forrige generation havde gjort for dig," siger Jostein Gaarder. 

Bogkortets ID
71627019
Dato for offentliggørelse
29. oktober 2013
Udgivelsesdato
8. november 2013
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Anden bidragyder
Oversætter: Camilla Christensen
Omfang
208 sider
Udgave/version
1/1
ISBN
978-87-638-3122-2
Opstilling
  • Folkeskolen
    • Frilæsning
      • 6.- 10. klassetrin (F.95.c)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
159,96 kr.
Emneord
klimaforandringer, forurening, klimakatastrofer, miljø
Klassetrin
7.-10. kl.