2016 Montering af rottespærrer  

Forfattere:
Peter Hjortdal Andersen, Learnmark
Udgiver:
Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri, BAI
Materialetype:
  
Indhold:
Opslagsværk og samlinger
Målgruppe:
AMU
Bygge og anlæg (BAI)
Registreret af:
Byggeriets Uddannelser

Hæftet behandler emnet Montering af rottespærrer, og understøtter opnåelse af målet uddannelsen 47744 Kloakering - Montering af rottespærrer, hvorefter deltagerne kan installere, drive og vedligeholde alle forekomne typer af rottespærrer, der opfylder Bygningsreglementets krav til præfabrikerede materialer i afløbsinstallationer iht. til gældende dansk lovgivning. På baggrund af kendskab til rotters adfærdsmønstre og kendetegn i kloaksystemet, såsom ekskrementer, rottehuller m.v, er deltagerne i stand til at installere rottespærrer korrekt i afløbssystemet. Deltagerne kan ligeledes lokalisere de fejl i afløbssystemet, der giver rotter adgang til bygninger og terræn, hvorfor deltagerne kan udføre fejlfinding ved røgprøvning og vurdere behovet for anvendelse af TV-inspektionsudstyr, samt informere og rådgive bygherren om alternativer til, og konsekvensen af montering af rottespærrer. Deltagerne skal af hensyn til at minimere risici for sundhedsfare vælge og anvende relevante personlige værnemidler. Deltagerne kan desuden udføre lovpligtig kvalitetssikring af det udførte arbejde og dermed opfylde autorisationslovens krav om obligatorisk kvalitetssikring. Endvidere har deltagerne nødvendig viden om lovgivningen til forebyggelse og bekæmpelse af rotter og kender i den forbindelse til nødvendig myndighedskontakt, ejer og ansvarsforhold. Uddannelsen opfylder uddannelseskravet om opsætning af rottespærrer i Miljøministeriets bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, med tilhørende ændringer og vejledning. 

Bogkortets ID
71314087
Dato for offentliggørelse
22. oktober 2013
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Pris (ekskl. moms) og vilkår
© Undervisningsministeriet. November 2016. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde med Peter Hjortdal Andersen, Learnmark. Materialet kan frit kopieres med angivelse af kilde. Materialet kan frit viderebearbejdes med angivelse af følgende tekst: ”Dette materiale indeholder en bearbejdning af ”Kloakering – Montering af rottespærrer, november 2016” udviklet for Undervisningsministeriet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde med Peter Hjortdal Andersen, Learnmark”.
Emneord
Kloakering, rottespærre, Bygningsreglement, rotte, værnemidler, bekæmpelse, Bekendtgørelse, Godkendte rottestop-spærre
Læringsmål
  • AMU
    • Bygge og anlæg (BAI)
      • Anlægsarbejder
      • Kloakering