Hent online materiale (0)

Kommentarer

SuperTræneren (tillæg til MatematikFessor.dk)  

Udgiver:
Edulab
Materialetype:
  
Indhold:
Grundbøger og systemer, AV-materiale, Engangsmateriale, Prøver, opgaver og test
Målgruppe:
Grundskole
Matematik
Hhx
Matematik
Htx
Matematik
Stx
Matematik
Hf
Matematik
Erhvervsuddannelser
Matematik
Voksenuddannelser
Matematik
Klassetrin:
0.-10. kl., Specialundervisning
Registreret af:
EDULAB ApS

Med SuperTræneren kan eleverne træne på egen hånd, hvor de er, og ikke hvor de burde være. Systemet tilpasser spørgsmålene til elevens aktuelle niveau indenfor de enkelte emner og kan dermed udfordre eleven på tværs af klassetrin og i respekt for faglige forudsætninger emnerne i mellem. Alle spørgsmål autorettes og eleven får evaluering med det samme. Desuden kan eleven få videohjælp til hvert spørgsmål, hvormed træningseffekten øges markant. Eleven får point og stiger i levels, når spørgsmål besvares. Desuden kan eleven vælge forskellige temaer og opnå medaljer. Det øger motivationen og dermed den matematiske fremdrift. Som lærer kan du give eleverne på dine hold SuperTræneren for og dermed er SuperTræneren endnu en mulighed for at differentiere undervisningen. Du får fortsat detaljerede rapportering og sparer tid på rettearbejdet. Desuden er SuperTræneren en god mulighed for at give dine elever adgang til ekstramatematik. SuperTræneren er et tilkøbsmodul til MatematikFessor. 

Bogkortets ID
70907818
Dato for offentliggørelse
10. oktober 2013
Er læremidlet interaktivt?
Ja - i betydelig grad
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: Alle MAC samt PCere.
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: Alle IOS, Windows og Android. Vi er er HMTL5 baseret.
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
IE, Chrome, Firefox, Safari etc.
Anvendes et autentifikationssystem?
Ja: UNI-Login, Fessor login
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Nej
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Nej
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Opstilling
 • Erhvervsuddannelser
  • Matematik
   • Lærebøger/grundbøger (E.52.a)
 • Folkeskolen
  • Matematik, ikke-boglige materialer
   • Træningsmaterialer til regning (F.53.c)
  • Matematik
   • Lærebøger/grundbøger (F.52.a)
   • Prøvematerialer (F.52.c)
 • Gymnasiale uddannelser
  • Matematik
   • Lærebøger/grundbøger (G.52.a)
   • Prøvematerialer (G.52.c)
 • Specialundervisning
  • Matematik
   • Begynderlæsere og ikke -læsere (S.52.0)
   • Læsetrin svarende til 3. klasse (S.52.3)
   • Læsetrin svarende til 4. klasse (S.52.4)
   • Læsetrin svarende til 5. klasse (S.52.5)
   • Læsetrin svarende til 6. klasse (S.52.6)
   • Læsetrin svarende til 7. klasse (S.52.7)
   • Læsetrin svarende til 8.-10. klasse (S.52.8)
 • Ungdoms- og voksenuddannelse
  • Matematik
   • Lærebøger/grundbøger (V.52.a)
   • Prøvematerialer
Emneord
Matematik, geometri, areal og omkreds, omregning, trigonometri, rumfang, koordinatsystemet, klokken, statistik og sandsynlighed, chance og sandsynlighed, data - indsamling og forståelse, tal og algebra, plus, minus, gange, division, brøker, decimaltal, potenser og rødder, ligninger, procent, funktioner, liniens ligning
Klassetrin
0.-10. kl., Specialundervisning
Læringsmål
 • Erhvervsuddannelser
  • Grundfag
   • Matematik
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Matematik
    • 1. - 3. klasse
     • Geometri og måling (obligatorisk): Eleven kan anvende geometriske begreber og måle
     • Statistik og sandsynlighed (obligatorisk): Eleven kan udføre enkle statistiske undersøgelser og udtrykke intuitive chancestørrelser
     • Tal og algebra (obligatorisk område): Eleven kan udvikle metoder til beregninger med naturlige tal
    • 10. klasse
     • Geometri og måling (obligatorisk område): Eleven kan undersøge anvendelser af geometriske sammenhænge og måling i omverdenen
     • Matematiske kompetencer (obligatorisk): Eleven kan handle med dømmekraft i komplekse situationer med matematik
     • Statistik og sandsynlighed (obligatorisk): Eleven kan vurdere anvendelser af statistik og sandsynlighed
     • Tal og algebra (obligatorisk): Eleven kan anvende reelle tal og algebraiske udtryk i matematiske undersøgelse
    • 4. - 6. klasse
     • Geometri og måling (obligatorisk): Eleven kan anvende geometriske metoder og beregne enkle mål
     • Matematiske kompetencer (obligatorisk): Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik
     • Statistik og sandsynlighed (obligatorisk): Eleven kan udføre egne statistiske undersøgelser og bestemme statistiske sandsynligheder
     • Tal og algebra (obligatorisk): Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger
    • 7. - 9. klasse
     • Geometri og måling (obligatorisk ): Eleven kan forklare geometriske sammenhænge og beregne mål
     • Matematiske kompetencer (obligatorisk): Eleven kan handle med dømmekraft i komplekse situationer med matematik
     • Statistik og sandsynlighed (obligatorisk): Eleven kan vurdere statistiske undersøgelser og anvende sandsynlighed
     • Tal og algebra (obligatorisk): Eleven kan anvende reelle tal og algebraiske udtryk i matematiske undersøgelser
 • Hf
  • Matematik
 • Hhx
  • Matematik
 • Htx
  • Matematik
 • Stx
  • Matematik
 • Voksenuddannelser
  • Matematik