Kommentarer

En kuffert fuld af følelser  

Udgiver:
Special-pædagogisk forlag
Materialetype:
  
Indhold:
Aktiviteter - laborativt materiale
Målgruppe:
Grundskole
Børnehaveklassen, Dansk
Klassetrin:
0.-2. kl.
Registreret af:
Special-pædagogisk forlag

Der er store følelser i den lille kuffert. Et inspirerende materiale til arbejdet med de grundlæggende følelser i forskellige situationer. Materialet hjælper børn til at udtrykke, læse og forstå de basale følelser hos sig selv og hos andre. Erfaringer med kufferterne viser mærkbare resultater i løbet af få uger. Børnene er opmærksomme på egne og andres følelser, der opstår et bedre forhold mellem børnene og de viser større empati. Følelserne glad, bange, vred og ked af det bor i hvert sit hus. Med plancher, plastfigurer, masker, musik og spilleplade er vi klar til at udforske følelseslivet. Der er en omfattende dansk vejledning med i bagagen. Kufferten er beregnet til børn 3-8 år som en del af aktiviteterne i børnehaven og indskolingen. Desuden er det et godt materiale i situationer, hvor børn skal håndtere svære følelser i forbindelse med f. eks sygdom og dødsfald. 

Bogkortets ID
70578830
Dato for offentliggørelse
4. oktober 2013
Udgivelsesdato
4. oktober 2013
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Omfang
kuffert, følelseshuse, samtalekort, masker, billeder, dansk vejledning, historier mm.
Udgave/version
1
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Dansk
   • Skriftlig og mundtlig fremstilling (F.08.l)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
1395,00
Emneord
sociale kompetencer, emotionel træning, samtaleoplæg, basale følelser
Klassetrin
0.-2. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Børnehaveklassen
    • Børnehaveklassen
     • Engagement og fællesskab (obligatorisk): Eleven kan bidrage til fællesskabet og drage omsorg for sig selv og andre
      • Følelser (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om følelser og deres udtryk (vejledende mål)
       • Eleven kan handle hensigtsmæssigt på egne og andres følelser (vejledende mål)
   • Dansk
    • 1. - 2. klasse
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere med opmærksomhed på sprog og relationer i nære hverdagssituationer
      • Dialog (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om enkle samtaleformer (vejledende mål)
       • Eleven har viden om turtagning (vejledende mål)
       • Eleven kan bruge talesprog i samtale og samarbejde (vejledende mål)
       • Eleven kan veksle mellem at lytte og ytre sig (vejledende mål)