Idéer der rykker  

Materialetype:
  
Indhold:
Aktiviteter - laborativt materiale
Målgruppe:
Hhx
Afsætning, Dansk, Engelsk, Erhvervsret, Finansiering, Fransk begyndersprog, Fransk fortsættersprog, Græsk, Informationsteknologi, Informationsteknologi (forsøgsfag), International økonomi, It, Italiensk, Japansk, Kinesisk, Markedskommunikation, Matematik, Organisation, Russisk, Samfundsfag, Samtidshistorie, Spansk, Statistik, Tyrkisk, Tysk begyndersprog, Tysk fortsættersprog, Virksomhedsøkonomi
Htx
Biologi, Byggeri og energi, Dansk, Design, Design og produktion, Engelsk, Filosofi og teknologi, Fysik, Geovidenskab (forsøgsfag), Informationsteknologi, Informationsteknologi (forsøgsfag), Innovation, International teknologi og kultur, Kemi, Kommunikation/it, Matematik, Materialeteknologi, Multimedier, Proces, levnedsmiddel og sundhed, Programmering, Samfundsfag, Statik og styrkelære, Teknologi, Teknologihistorie
Stx
Almen sprogforståelse, Almen studieforberedelse, Arabisk, Astronomi, Billedkunst, Biologi, Bioteknologi, Dans, Dansk, Datalogi, Dramatik, Engelsk, Erhvervsøkonomi, Filosofi, Fransk begyndersprog, Fransk fortsættersprog, Fysik, Geovidenskab (forsøgsfag), Græsk, Historie, Idræt, Informationsteknologi (forsøgsfag), Italiensk, Japansk, Kemi, Kinesisk, Kulturforståelse, Latin, Matematik, Mediefag, Multimedier, Musik, Naturgeografi, Naturvidenskabeligt grundforløb, Oldtidskundskab, Psykologi, Religion, Retorik, Russisk, Samfundsfag, Spansk, Teknologi, Tyrkisk, Tysk begyndersprog, Tysk fortsættersprog
Hf
Billedkunst, Biologi, Dans, Dansk, Dansk som andetsprog, Design, Dramatik, Engelsk, Fransk begyndersprog, Fransk fortsættersprog, Geografi, Græsk, Historie, Idræt, Informationsteknologi (forsøgsfag), Italiensk, Japansk, Kemi, Kinesisk, Kultur- og samfundsgruppe, Latin, Matematik, Mediefag, Musik, Naturvidenskabelig faggruppe, Religion, Russisk, Samfundsfag, Spansk, Tyrkisk, Tysk begyndersprog, Tysk fortsættersprog
Registreret af:
NEXT Uddannelse København, Ishøj

Dvd'en indeholder en innovationsworkshop på Bredeværk og Interview med Irmelin Funch Jensen og Søren Lundsgaard. 

Bogkortets ID
70444936
Dato for offentliggørelse
2. oktober 2013
Udgivelsesdato
1. marts 2012
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Nej
Særlige krav til udstyr?
Nej
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Slutbrugere
Underviser
Andre bidragydere
Batavia Media, Børn og undervisnings Tips- og Lottomidler, Innogym
Emneord
Metoder, Innovation, Entreprenørskab, Gymnasier, Region Hovedstaden, EU Socialfond, Tips og Lotto Midler, HHX, HTX, STX, HF
Læringsmål
 • Hf
  • Billedkunst
  • Biologi
  • Dans
  • Dansk
  • Dansk som andetsprog
  • Design
  • Dramatik
  • Engelsk
  • Fransk begyndersprog
  • Fransk fortsættersprog
  • Geografi
  • Græsk
  • Historie
  • Idræt
  • Informationsteknologi (forsøgsfag)
  • Italiensk
  • Japansk
  • Kemi
  • Kinesisk
  • Kultur- og samfundsgruppe
  • Latin
  • Matematik
  • Mediefag
  • Musik
  • Naturvidenskabelig faggruppe
  • Religion
  • Russisk
  • Samfundsfag
  • Spansk
  • Tyrkisk
  • Tysk begyndersprog
  • Tysk fortsættersprog
 • Hhx
  • Afsætning
  • Dansk
  • Engelsk
  • Erhvervsret
  • Finansiering
  • Fransk begyndersprog
  • Fransk fortsættersprog
  • Græsk
  • Informationsteknologi
  • Informationsteknologi (forsøgsfag)
  • International økonomi
  • It
  • Italiensk
  • Japansk
  • Kinesisk
  • Markedskommunikation
  • Matematik
  • Organisation
  • Russisk
  • Samfundsfag
  • Samtidshistorie
  • Spansk
  • Statistik
  • Tyrkisk
  • Tysk begyndersprog
  • Tysk fortsættersprog
  • Virksomhedsøkonomi
 • Htx
  • Biologi
  • Byggeri og energi
  • Dansk
  • Design
  • Design og produktion
  • Engelsk
  • Filosofi og teknologi
  • Fysik
  • Geovidenskab (forsøgsfag)
  • Informationsteknologi
  • Informationsteknologi (forsøgsfag)
  • Innovation
  • International teknologi og kultur
  • Kemi
  • Kommunikation/it
  • Matematik
  • Materialeteknologi
  • Multimedier
  • Proces, levnedsmiddel og sundhed
  • Programmering
  • Samfundsfag
  • Statik og styrkelære
  • Teknologi
  • Teknologihistorie
 • Stx
  • Almen sprogforståelse
  • Almen studieforberedelse
  • Arabisk
  • Astronomi
  • Billedkunst
  • Biologi
  • Bioteknologi
  • Dans
  • Dansk
  • Datalogi
  • Dramatik
  • Engelsk
  • Erhvervsøkonomi
  • Filosofi
  • Fransk begyndersprog
  • Fransk fortsættersprog
  • Fysik
  • Geovidenskab (forsøgsfag)
  • Græsk
  • Historie
  • Idræt
  • Informationsteknologi (forsøgsfag)
  • Italiensk
  • Japansk
  • Kemi
  • Kinesisk
  • Kulturforståelse
  • Latin
  • Matematik
  • Mediefag
  • Multimedier
  • Musik
  • Naturgeografi
  • Naturvidenskabeligt grundforløb
  • Oldtidskundskab
  • Psykologi
  • Religion
  • Retorik
  • Russisk
  • Samfundsfag
  • Spansk
  • Teknologi
  • Tyrkisk
  • Tysk begyndersprog
  • Tysk fortsættersprog