Kommentarer

De Digitale Fodspor  

Serietitel:
Det Digitale Spejl
Forfattere:
Center for Digital Dannelse
Materialetype:
   
Indhold:
AV-materiale, Interaktive tavler (IWB), Lærervejledning
Målgruppe:
Grundskole
Dansk, Teknologi og kommunikation
Registreret af:
Center for Digital Dannelse ApS

Eleverne skal lære, hvilke fodspor de efterlader på sig nettet, og hvilke konsekvenser det kan have at efterlade spor efter sig selv. Desuden diskuteres forskellen på positive og negative spor på nettet. 

Bogkortets ID
69930052
Dato for offentliggørelse
23. september 2013
Er læremidlet interaktivt?
Ja
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: Afvikles i en browser. F.eks. Internet Explorer, Firefox, Chrome
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: Android & iOS gennem en app
Særlige krav til udstyr?
Nej
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Emneord
digitale fodspor, digital dannelse
Læringsmål
  • Grundskole
    • Fag (Forenklede Fælles Mål)
      • Dansk
      • Teknologi og kommunikation
Kommentar til brug i undervisningen
1,5 time