Kommentarer

Dansk sprog. En grundbog  

Forfattere:
Henrik Galberg Jacobsen, Peder Skyum-Nielsen
Udgiver:
Schønbergske Forlag
Materialetype:
 
Indhold:
Grundbøger og systemer
Målgruppe:
Erhvervsuddannelser
Dansk, Kontor, handel og forretningsservice
Voksenuddannelser
Dansk
Registreret af:
ARNOLD BUSCK A/S

Bogen er en almen introduktion i dansk sprog. Henvender sig primært til studerende ved de videregående uddannelser. Bogen indeholder 11 kapitler: - Skriftlig fremstilling - Sprogbrugsanalyse - Sprognormer - Ord, helheder og orddannelse - Sætningsled og sætningsskema - Juridisk sprogbrug - Mundtlig fremstilling - Fonetik - Referater - Fynd (sproglig koncentration) - Sproglige termer Dansk Sprog er anvendelig som opslagsværk med kommenterede litteraturhenvisninger, navneregister, emneregister samt en oversigt over ordbøger og andre håndbøger. 

Bogkortets ID
69741
Dato for offentliggørelse
21. december 1999
Udgivelsesdato
23. september 2010
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Omfang
311 s
Udgave/version
2. udgave, 2. oplag
ISBN
978-87-570-1699-4
DK5
89.6
FAUST
26684722
Opstilling
 • Erhvervsuddannelser
  • Dansk
   • Skriftlig og mundtlig fremstilling (E.08.l)
   • Skrivning (E.08.m)
   • Sproglære (E.08.j)
  • HG - handelsskolernes grundforløb
   • Generelt (E.25.a)
 • Ungdoms- og voksenuddannelse
  • Dansk
   • Dansksystemer (V.08.a)
   • Skrivning (V.08.m)
   • Sproglære (V.08.j)
Sprog
Dansk
Pris (ekskl. moms) og vilkår
231,96 kr.
Emneord
skrivning, sproglære , dansk sprog
Læringsmål
 • Erhvervsuddannelser
  • Grundfag
   • Dansk
  • Indgange
   • Kontor, handel og forretningsservice
 • Voksenuddannelser
  • Dansk